top
logo

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน

ควบคุมภายใน

INTRANETสารสนเทศภายในกรม

 

สารสนเทศภายในกรม

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

ระบบงานการเงิน การคลัง

เช็คอี-เมล์ ภานในกรมประมง

ระบบรายงานผล การปฏิบัติงาน กปม.

ภาพกิจกรรม

 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โครงการสินเชื่อธนาคาร

พยากรณ์อากาศ


“เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนา และบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการประมงที่ยั่งยืน”

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ PDF พิมพ์ อีเมล

MOAC

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ พิมพ์ อีเมล

ตารางองค์ประกอบที่ 4 Innovation Base ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่ 30/08/60

โครงการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข็มแข็งและยั่งยื่นให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่ คลิกที่นี่ 02/08/60

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน กรมประมง (IPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คลิกที่นี่ 28/08/60

แบบฟร์อมการรายงานผล road map (IUU) 10 เดือน (ณ 31 ก.ค.60) คลิกที่นี่

คู่มือ PMQA คลิกที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...
 
การตรวจประเมินผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ปี พ.ศ. 2560 ณ อ่างเก็บน้ำหนองหลวง อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย PDF พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนางอัญชลี ตันติกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประมง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับผู้แทนคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลฯ สำนักงาน ก.พ.ร. ในการประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง และลงตรวจพื้นที่ ณ อ่างเก็บน้ำหนองหลวง อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมประมงได้เสนอขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมีหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) กองตรวจการประมง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

อ่านเพิ่มเติม...
 

หัวหน้ากลุ่ม

หัวหน้ากลุ่ม

นางอัญชลี ตันติกุล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

MOAC

MOAC

Department of Fisheries

Department of Fisheries

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ปาฐกถาพิเศษรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 

- รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 2558

ระดับ ดี

- รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ปี 2558

ระดับ ดี

- รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 2557

ระดับ ชมเชย

- รางวัลการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2556

ระดับ ดี

- รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ปี 2556


ระดับ ดี

- รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ปี 2555

ระดับ ดีเด่น

เวลาขณะนี้

แบบสำรวจ

ท่านคิดว่าเว็บไซตืนี้มีความเหมาะสมหรือไม่
 

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้18
mod_vvisit_counterเดือนนี้337
mod_vvisit_counterทั้งหมด35899
Visitors Counter

bottom


กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง
เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 0-2562-0590 โทรสาร: 0-2562-0590 email: adgg@dof.in.th