Friday, 20 Apr 2018

BIMSTEC International

ค้นหา

Font Size Changer

งานประกวดปลาสวยงาม จังหวัดราชบุรี PDF Print E-mail

 งานประกวดปลาสวยงาม จังหวัด ราชบุรี2553

(Ratchaburi Ornamental Fish Festival 3)

 

ชนิดปลาที่ประกวด

1.       ปลากัด

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 12 ประเภท

ปลากัดครีบสั้น

1.1      ปลากัดครีบสั้น เกล็ดเคลือบเงา สีทอง, สีมุกทอง, แพลตทินั่ม

1.2      ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว สีเดียว กลุ่มสีอ่อน (สีเหลือง, สีส้ม, สีเท่าอ่อน, สีขาว)

1.3      ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว สีเดียว กลุ่มสีเข้ม (สีดำ, สีแดง, สีน้ำเงิน, สีเขียว, สีคราม)

1.4      ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว หลากสี ทุกประเภทสี (แฟนสี)

1.5      ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว หางพระจันทร์ครึ่งดวง สีเดียว รวมทุกสี

1.6      ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว หางพระจันทร์ครึ่งดวง สีเดียว รวมทุกประเภทสี

1.7      ปลากัดครีบสั้นหางคู่ รวมทุกประเภทสี

1.8      ปลากัดยักษ์ครีบสั้น รวมทุกประเภทหาง รวมทุกประเภทสี (ปลากัดยักษ์ขนาดวัดจากปากถึงโคนหาง ตั้งแต่ 2.5 นิ้วขึ้นไป)

ปลากัดครีบยาว

1.9     ปลากัดครีบยาว หางเดี่ยว รวมทุกประเภทสี

1.10  ปลากัดครีบยาว หางคู่ รวมทุกประเภทสี

1.11  ปลากัดครีบยาว หางจักร หางหนามเตย หรือหางมงกุฎ รวมทุกประเภทสี

1.12  ปลากัดครีบยาว หางพระจันทร์ครึ่งดวง (Half moon) รวมทุกประเภทสี

หมายเหตุ

-ถ้าจำนวนปลาแต่ละประเภทต่ำกว่า 20 ตัว สามารถนำไปตัดสินร่วมกับปลาประเภทใกล้เคียงหรือไม่ตัดสินปลาในประเภทนั้น

-จำนวนปลาที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ต่ำกว่า 20 ตัวจึงมีการตัดสิน

-ถ้าจำนวนปลาต่ำกว่า 20 ตัว มอบให้เฉพาะถ้วยรางวัล ไม่มีเงินรางวัล

ค่าสมัครปลากัดตัวละ 120 บาท

 

2.       ปลาหางนกยูง

แบ่งเป็น 8 ประเภท

2.1     โมเสค/ซิลี ลักษณะเฉพาะ ลำตัวต้องไม่มีลาย ส่วนหางต้องมีลายเล็กหรือใหญ่กระจายอยู่ทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ

2.2     ทักซิโด้ ลักษณะเฉพาะ มีสีดำ หรือสีน้ำเงินเข้มคาดระหว่างช่วงท้ายของลำตัวถึงโคนหาง

2.3     กราส ลักษณะเฉพาะ ลำตัวต้องไม่มีลาย ส่วนหางต้องมีลักษณะของสีโปร่งแสง และมีลายจุดเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ

2.4     คอบบร้า/สเนคสกิน ลักษณะเฉพาะ ลำตัวต้องมีลายคล้ายหนังงู หางมีลายหรือไม่มีก็ได้

2.5     โซลิดคัลเลอร์ ลักษณะเฉพาะ ลำตัวและหางเป็นสีพื้นเท่านั้น

2.6     อัลบิโน่ (ตาแดง) รวมทุกสายพันธุ์ ลักษณะเฉพาะมีตาสีแดง (ปลาเผือก) ลำตัวและ/ หรือหางมีลายหรือไม่ก็ได้

2.7     ริบบอน และ/หรือสวอลโล ลักษณะเฉพาะของริบบอนมีครีบต้องยาวเป็นพิเศษคล้ายริบบิ้น ลักษณะเฉพาะ ของสวอลโล มีปลายหางเป็นลักษณะเฉพาะคล้ายนกนางแอ่น

2.8     รวมสายพันธุ์ ลักษณะเฉพาะที่ไม่มีการจัดประกวดในประเภทที่ 2.1-2.7

หมายเหตุ

- ต้องมีปลาหางนกยูงเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว ชนิดสายพันธุ์เดียวกัน อยู่ในตู้เดียวกัน

- ประเภทที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 และ 2.8 การตัดสินพิจารณาเฉพาะเพศผู้

- ประเภทที่ 2.7 การตัดสินพิจารณาทั้งเพศผู้และเพศเมียและไม่อนุญาตให้ปลาทั้งสองประเภทนี้ส่งประกวดในประเภทอื่น

- จำนวนปลาที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ต่ำกว่า 15 ตู้จึงต้องมีการตัดสิน

ค่าสมัครปลาหางนกยูงตัวละ 150 บาท

 

3.       ปลาทอง

             แบ่งเป็น 7 ประเภท

3.1     สิงห์ญี่ปุ่นขนาด 3 นิ้วขึ้นไป

3.2     สิงห์ตามิดขนาด 3 นิ้วขึ้นไป

3.3     สิงห์ลูกผสมรวมทุกประเภทสีขนาด 3 นิ้วขึ้นไป

3.4     ออรันดารวมทุกประเภทสีขนาด 3 นิ้วขึ้นไป

3.5     ริวกิ้นรวมทุกประเภทสีขนาด 2.5 นิ้วขึ้นไป

3.6     ปลาเงินปลาทองไซด์วิว ทั้งมีกระโดงและไม่มีกระโดงที่ไม่จัดอยู่ในประเภทที่ 1-5 รวมทุกสายพันธุ์ไม่จำกัดขนาด

3.7     ปลาเงินปลาทองจั้มโบ้สวยงาม ทั้งมีกระโดงและไม่มีกระโดงรวมทุกสายพันธุ์ ไม่จำกัดขนาด

หมายเหตุ

-          ขนาดของปลาเงินปลาทองวัดจากขนาดสุดด้านหัวถึงโคนหาง (เกล็ดสุดท้าย)

-          ถ้าจำนวนปลาแต่ละประเภทที่ส่งเข้าประกวดต่ำกว่า 10 ตัวจึงมีการตัดสิน

ค่าสมัครปลาเงินปลาทองตัวละ 300 บาท

 

4.       ปลาหมอสีครอสบรีด

แบ่งเป็น 4 ประเภท

4.1     ฟลาวเวอร์ฮอร์น หัวมีมาร์คเฉพาะขอบตาแดงเท่านั้น ขนาดไม่เกิน 3 นิ้ว

4.2     ฟลาวเวอร์ฮอร์น หัวมีมาร์คเฉพาะขอบตาแดงเท่านั้น ขนาดไม่เกิน 6 นิ้ว

4.3     ฟลาวเวอร์ฮอร์น หัวมีมาร์คเฉพาะขอบตาแดงเท่านั้น ขนาด 6 นิ้ว

4.4     ปลาหมอสีครอสบรีดตัวสั้น (Short  Body) รวมทุกสายพันธุ์ขนาด 4 นิ้วขึ้นไป

หมายเหตุ

-          ขนาดของปลาหมอสีทุกสายพันธุ์ วัดจากปากถึงปลายหาง

-          จำนวนปลาที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ต่ำกว่า 10 ตัว จึงมีการตัดสิน

-          ปลาหมอสีครอสบรีด คณะกรรมการจะจัดสรรตู้ตามขนาดเท่าที่มี โดยพิจารณาจากเงื่อนไขดังแจ้งแล้ว และการกำหนดตู้ลงปลาแต่ละประเภท ใช้วิธีจับสลากเพื่อความสบายใจของผู้ส่งประกวด

-          คณะกรรมการจัดงานได้เตรียมปลั๊กฮีตเตอร์ให้ทุกตู้ หากท่านผู้ส่งปลาประกวดประสงค์ที่จะฮีตเตอร์ให้นำมาเอง

ค่าสมัครปลาหมอสีครอสบรีดตัวละ 300 บาท

 

รางวัล BEST IN GROUP

ปลาทอง ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000  บาท

ปลาหมอสีครอสบรีด ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000  บาท

ปลาหางนกยูง ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 15,000  บาท

ปลากัด

กลุ่มปลากัดครีบสั้น ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000  บาท

กลุ่มปลากัดครีบยาว ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000  บาท

 

รางวัลการประกวดประเภท ปลาทอง/ปลาหมอสีครอสบรีด

ชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 3,000  บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 2,000  บาท

รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

รางวัลการประกวดประเภท ปลาหางนกยูง/ปลากัด

ชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 1,500  บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 1,000  บาท

รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

กรรมการตัดสินการประกวด

ปลากัด

1.       กรรมการจากกรมประมง

2.       กรรมการจากกรมประมง

3.       กรรมการสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาปลากัดสยาม

ปลาหางยูง

1.       กรรมการจากการกรมประมง

2.       กรรมการจากภาคเอกชน

3.       Chris Ng (President of Singapore Guppy Club)

ปลาทอง

1.       กรรมการจากกรมประมง

2.       กรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี

3.       Alan Lau (President Fynnmood Goldfish Club)

ปลาหมอสี

1.       กรรมการจากกรมประมง

2.       นายพรชัย สุธราพยากิจ

3.       นายธวัชชัย แดงบุษบา

 

สถานที่รับสมัครปลาสวยงามแต่ละประเภท ดังนี้

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 9 เมษายน 2553

ปลากัด

ร้านคลินิกปลาพลพล ลานเร่ ซอยกลาง จตุจักรเซ็นเตอร์ โทร. 08-9495-5290

ร้านปลากัดทอง ปากน้ำ ติดต่อคุณอ๋า โทร. 08-1451-4377

ร้านจิ๋ว ปลากัด (สนามหลวง 2) ติดต่อคุณจิ๋ว โทร. 08-6052-3542

ร้านสามพี่น้องปลากัดไทย ติดต่อคุณวิบูลย์ โทร. 08-3808-5812

ปลาหางนกยูง

ชมรมผู้เพาะเลี้ยงปลาหางนกยูงไทย ติดต่อคุณวีระศักดิ์ (ตั้ม) โทร. 08-1402-3716

จินตนาฟาร์ม (สนามหลวง 2) ติดต่อคุณวีระ (แฟรงค์) โทร. 08-9442-1736

ปลาเงินปลาทอง

NK ฟาร์ม (บ้านโป่ง) ติดต่อคุณหนึ่ง โทร. 08-1858-7280

ร้านเอ้ปลาทอง (JJ MALL) ติดต่อคุณเอ้ โทร. 08-4719-4121

ร้านหนึ่งสิงห์ดำ (จตุจัตรพลาซ่า) ติดต่อคุณหนึ่ง โทร. 08-1433-2841

ปลาหมอสีครอสบรีด

ศูนย์ปลาสวยงามตลาดวิริยะทรัพย์ บ้านโป่ง ติดต่อคุณโรจนันทร์ โทร. 08-1434-7103

 

ปิดรับสมัครปลาทุกประเภท วันที่ 9 เมษายน 2553

 

 

 

กำหนดการ

    22 เมษายน 2553 ปลาทอง ปลากัด ปลาหางนกยูง ส่งปลาประกวดได้ถึงเวลา 13.00 น.

                                ปลาหมอสี ส่งปลาประกวดได้ถึงเวลา 17.00 น.  กรรมการจะตัดสินหลังจากที่  

                                ปลาเข้าตู้ทั้งหมดแล้ว

    23 เมษายน 2553 พิธีเปิดงานและประกาศผลรางวัลทั้ง 4 ชนิด

    26 เมษายน 2553 พิธีปิดงาน สามารถรับปลากลับ เวลา 15.00-17.00 น.

 

พิธีมอบรางวัลทุกประเภท จะแจ้งผลการตัดสินให้ทราบทางโทรศัพท์

ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องแต่งกายสุภาพ

หากผู้รับรางวัลไม่สามารถมาได้ด้วยตัวเอง ต้องส่งตัวแทนมารับ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

 

 

 
kredi karti borcu odeme kredi karti borcu kredi karti taksitlendirme celik kapi yangin kapisi kredi karti borcu taksitlendirmek Taksitle Altin Kredi Karti Borcu Taksitlendirme Kredi Karti Taksitlendirme Kredi Karti Taksitlendirme Taksitle Altin Taksitle Altin alma 12 ay Taksitle Altin Taksitle Altin Taksitli Altin Kredi Karti Borcu odeme Kredi Karti Borcu Kredi Karti Borcu Kapatma Kredi Karti Taksitlendirme Kadiköy Kredi Karti Borcu Kredi Kartı Ödeme Seo Hizmeti Kredi Kartları Taksitlendirme