เริ่มเผยแพร่ 23 ธันวาคม 2546
  ปรับปรุงล่าสุด 10 มี.ค. 2560
เยี่ยมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ห้อง ยิ้มยิ้ม
ประมวลจริยธรรม
รวมข่าวสารของศูนย์ฯ
ภาพกิจกรรมของศูนย์
 
เว็บไซต์เพาะเลี้ยง
ไทยแลนด์ชริมพ์
 
ห้องสมุดประมง
งานวิจัยสำนักฯ ชายฝั่ง
 
วิธีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
กรมส่งเสริม ฯ (20 ชนิด)
รักบ้านเกิด (36 ชนิด)
กรมประมง สัตว์น้ำเศรษฐกิจ
กรมประมง (ปลาสวยงาม)
ม. เกษตรศาสตร์ (12 ชนิด)
สพช. (12 ชนิด)
NicaOnline (ปลาสวยงาม)
NicaOnline (หลายชนิด)
ปลาน้ำจืด 4 ชนิด
ปลาน้ำจืด 6 ชนิด
การเลี้ยงปลาน้ำกร่อย
กุ้ง หอย ปู ปลา กบ ตะพาบ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (มก.)
 
 
อนุกรมวิธานสัตว์น้ำ
ปลาในแหล่งน้ำไทย
ปลาน้ำจืด (กรมประมง)
กุ้ง กั้ง ป
 
 
 
 
 
 
ยินดีแลกลิ้งค์กับเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำครับ
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
 
7 เม.ย. 47 เราทำแบนเนอร์แล้ว ขนาด 88x31 (2.8 KB)
Alt ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
สามารถแลกลิงค์ด้วยแบนเนอร์หรือ text link ก็ได้ครับ
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุด 10 มี.ค. 2560

       

       
       
ดาวน์โหลด การตรวจสปอร์ EHP ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง   

       ดาวน์โหลด การใช้ข่าป้องกันรักษาโรคกุ้ง

       

       ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

        วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก กรมประมง

                                        สวัสดีครับ

สุรชาต ฉวีภักดิ์

 แผนที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี

       

 
 
 
 
มาวิทย์ อัศวอารีย์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี

 

 

     
 
 ทางด่วน ชมเนื้อหาเด่น 
 
ห้องสมุด ศพช. จันทบุรี
เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ของคุณวรณ์ (บ่อปูพีอี และไม่ปูพีอี)
ภาพ การเพาะและอนุบาลลูกปลากะพงขาว
การเลือกซื้อเครื่องวัดพีเอช
วิธีวิเคราะห์น้ำ ตอน การวิเคราะห์แคลเซียม
การนับแพลงก์ตอนด้วย Hemacytometer มีภาพประกอบอย่างละเอียด
เยี่ยมฟาร์มเพาะเลี้ยงหอยหวาน ของ จ.ส.อ. ศิษย์เกษม (ระยอง)
เยี่ยมชมฟาร์ม สุรีรัตน์ ฟาร์ม 5 ระบบฟาร์มและระบบป้องกันนก
การเพาะและอนุบาลลูกหอยหวาน
การคัดแยก (Isolation) และเก็บรักษาพันธุ์แพลงก์ตอนด้วยวุ้น
เห็บระฆัง Trichodina sp. ภาพ โครงสร้าง การสืบพันธุ์ การตรวจรักษา
โรคสัตว์น้ำ ตอน ซูโอแทมเนียม Zoothamnium sp.(ภาพประกอบ)
เยี่ยมชมฟาร์มผลิตลูกหอยนางรมจากธรรมชาติ (ภาพประกอบ)
ภาพการเพาะและอนุบาลลูกกุ้งแชบ๊วย
เยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพ ฯ ชั้นที่ 1
การแยกระยะและการดูความแข็งแรงของลูกกุ้งแชบ๊วย (มีภาพประกอบ)
การขยายแพลงก์ตอนพืชสีเขียวในห้องปฎิบัติการ (มีภาพประกอบ) 
ภาพ "กรีการีน" และ ภาพขั้นตอนการตรวจอย่างละเอียด
การวิเคราะห์น้ำ ภาพขั้นตอนการวิเคราะห์ออกซิเจนด้วยสารเคมี
 
ข่าวด่วน   ข่าวประมง  ข่าวประกวดราคา และประชาสัมพันธ์
สอบราคาวัสดุวิทยาศสาตร์และสารเคมี

สอบราคาก่อสร้างบ่อขนาด 150ตัน

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 กลุ่ม (20 รายการ) แบบราคาที่ไม่จำกัดปริมาณ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี จำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำงบเงินทุนหมุนเวียน อ่านรายละเอียด คลิ๊กที่นี่
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ" บริการดาวน์โหลด ตารางระดับน้ำขึ้น-ลง ปี 2559
เชิญใช้บริการข้อมูลด้านการเกษตรทางโทรศัพท์หมายเลข 1170 ตลอด 24 ชั่วโมง
รวมข่าวประมง จากฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมประมง
รวมข่าวประมง จากส่วนเผยแพร่การประมง กรมประมง
รวมข่าวประมง จากนิก้าออนไลน์
 
            ประกาศเตือนเรื่องโรคระบาดและน้ำเปลี่ยนสี   
   
 
 
  ตัวอย่างเนื้อหาน่าสนใจบางส่วน จากห้องต่างๆ ของเรา  
 

 

     
 
ห้องวิเคราะห์น้ำ
 
ห้องตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ
 
   @การวิเคราะห์คลอรีน      ภาพการเตรียมสารและทำเทสท์คิต    @โรคสัตว์น้ำ ตอน ทอร่าซินโดรม  
   @การวิเคราะห์อัลคาลินิตี้  ภาพการเตรียมสารและทำเทสท์คิต    @โรคสัตว์น้ำ ตอน อิ๊ก สาเหตุโรคจุดขาว  
   @การวิเคราะห์ไนไตรท์    ภาพการเตรียมสารและทำเทสท์คิต    @โรคสัตว์น้ำ ตอน เห็บปลา อาร์กูลัส Argulus  
         
         
 
ห้องแพลงก์ตอน
 
ห้องสมุด ศพช. จันทบุร
 
   @ภาพแพลงก์ตอนสัตว์ Phylum Protozoa (14 ภาพ)    @ความเป็นพิษของลูกเหม็นต่อกุ้งกุลาดำ  
   @ภาพแพลงก์ตอนพืช Class Dinophyceae (19 ภาพ)    @การอนุบาลลูกกุ้งแชบ๊วยด้วยอาร์ทีเมียและไรแดงแช่แข็ง  
   @ภาพการขยายพันธุ์แพลงก์ตอนสีเขียวกลางแจ้ง    @การเพาะปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus  
         
         
 
เยี่ยมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 
โรงเพาะฟักสัตว์น้ำ
 
   @ฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำซีโอซี เจริญถาวรฟาร์ม    @วิชาการอ่านง่ายๆ ตอน เปลือยชีวิตรัก ปูทะเล  
   @ฟาร์มกุ้งกุลาดำ คุณการันต์ (สูบน้ำท่อ 2 นิ้ว และใช้ถุงผ้ากรอง)    @ลูกจาก ของหวานอร่อย ๆ จากป่าชายเลน  
   @เลี้ยงปลาเก๋าในกระชังในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ    @กากชา พระเอกผู้ช่วยชีวิตลูกกุ้ง  
         
         
 
ห้องพีซีอาร์
 
ห้องจัดมาตรฐานฟาร์ม
 
   @ภาพขั้นตอนการตรวจ พีซีอาร์ อย่างละเอียด    @จำนวนฟาร์มมาตรฐาน CoC/GAP โดย ศพช. จันทบุรี  
         
สยามมารีนดอทคอม ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพระยอง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดสงขลา โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา
           
  จันท์ทูเดย์ดอทคอม ChanAquarium นายเก๋าดอทคอม สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด
ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3932-0959 โทรสาร 0-3939-1025
email : chanfisheries@yahoo.com