ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม

AmazingCounters.com

15 มกราคม 2559

    ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
      - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง
      ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำทะเลแบบสแตนเลส
       จำนวน 1 รายการ
    กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ บริเวณสวนรุกขชาติ
       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำทะเลแบบสแตนเลส ขนาดท่อ 4 นิ้ว มอเตอร์
      ขนาด 20 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ
    วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ร่วมศึกษา สนทนา
       และเรียนรู้ธรรมะเพื่อการดำรงชีวิต ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการ "35 ปี ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้
      ร่วมใจ สืบสาน รักษา พัฒนา ต่อยอด"    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 
   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาท
     สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560
     และถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
     วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน
   เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
     แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
     พระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
       สนับสนุนพันธุ์กุ้งกุลาดำ ให้แก่ชาวบ้านบ้านสีลำเทียน หมู่ที่ 6 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
    โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  ณ วัดโขมง ม.2 ต.โขมง
       อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

    กิจกรรมคาราวานแรลลีสร้างความสุขบนถนนสวยเลียบชายหาด วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

    โครงการ “เครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ” รุ่นที่ 4 วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560
       ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
      - ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
      - รายละเอียดการจัดซื้อจัอจ้าง
     วันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
      ร่วมงาน 9 แห่งพระมหากรุณาธิคุณ ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ 7
       ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า เวสต์เกต

    กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียง”
       ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ สนับสนุนพันธุ์กุ้งกุลาดำ
       แก่ชุมชนบ้านสีลำเทียน ม.6 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
    พิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2560
       ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้
       ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันคล้ายวันสวรรคต
      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2560
       ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
       ดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 11 ตุลาคม 2560
       ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

    คณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการพลังประชารัฐ ด้านการเกษตรและเยี่ยมชม
      โครงการฟาร์มเลี้ยงกุ้งด้วยนวัตกรรม 3 สะอาด เพื่อป้องกันอาการตายด่วน วันที่ 28 กันยายน 2560
      ณ สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

   ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     ร่วมทำกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
     และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

     กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ เนื่องในวันสถาปนากรมประมง ปีที่ 91 วันที่  21 กันยายน 2560
       ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

    ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
      เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์  จำนวน  3  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
       1. เครื่องปั่นตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ        จำนวน  1  เครื่อง
       2. เครื่องดูดไอสารเคมี                             จำนวน  1  เครื่อง  
       3. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างแบบภาคสนาม   จำนวน  1  เครื่อง

    กิจกรรมทำความสะอาดชายฝั่งทะเล เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
       วันที่ 16 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

   โครงการชลประทานอุดรธานี และโครงการศูนย์พัฒนา และบริการด้านการเกษตร ห้วยซอน-ห้วยซั้ว
     (หลัก 22) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไทยประชาชนลาว ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
      วันที่ 9 กันยายน 2560
   โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 60
      ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน วันที่ 9 กันยายน 2560
   โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 60
      ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน วันที่ 8 กันยายน 2560

   โครงการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน และแผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดำเนินการและขยายผล
      ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
      วันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมกะพงทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

   งานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร
     ที่เข้ารับการฝึกอบรม “โครงการส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อราบิวเวอเรียในการป้องกัน
     กำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช” วันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   ประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการศึกษาความหลากหลายชนิดเห็ดในพื้นที่ป่าเบญจพรรณ
      และป่าดิบแล้ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 5-6 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมกระเบนทอง
      ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
   โครงการฝึกอบรมขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
      ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร : การปลูกหม่อนทานผลสดและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อน
      วันที่ 5 กันยายน 2560 ณ งานวิชาการเกษตรศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
    วันที่ 4 กันยายน 2560 นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง และคณะเยี่ยมชมการดำเนินงาน
      สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ตามโครงการ
      “ทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเลี้ยงกุ้งทะเล”

   วันเยาวชนแห่งชาติประจำปีจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560 “น้อมรำลึกองค์ภูมินทร์ คีตศิลป์มหาราชา”
      วันที่ 1 กันยายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

   นักเรียนหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้นรุ่นที่ 40 โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ
     ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
   โครงการฝึกอบรมขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักสูตร การแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเล
     ให้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านบางสระเก้า กลุ่มเกษตรกร อ.แหลมสิงห วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2560
      ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมจัดนิทรรศการจังหวัดเคลื่อน ณ เทศบาลตำบลเกาะขวาง
      เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560
    การฝึกปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     หลักสูตร นักการทูตแรกเข้าของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2560 วันที่ 21-26 สิงหาคม 2560
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   คณะเจ้าหน้าที่ประเทศโมร็อกโค ศึกษาดูงานการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
     วันที่ 23 สิงหาคม 2560
    การฝึกปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     หลักสูตร นักการทูตแรกเข้าของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2560 วันที่ 21-26 สิงหาคม 2560
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

   กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบุรี ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 16 สิงหาคม 2560

   พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
     ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
      ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
   พิธีปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560
     ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

   กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
     และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
     วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

   โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ อ่าวคุ้งกระเบน

                                                          ( ข่าวย้อนหลัง)


    คุณภาพน้ำ ดิน อ่าวคุ้งกระเบนและการให้บริการเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการชลประทานน้ำเค็ม
      งบประมาณ 2560

 
"อีกง"
    สรุปคุณภาพน้ำและดิน ในพื้นอ่าวคุ้งกระเบนและชลประทานน้ำเค็ม และการให้บริการเกษตรกร
      ในและนอกพื้นที่โครงการชลประทานน้ำเค็มปีงบประมาณ 2559 (สิงหาคม 2558 ถึง กรกฎาคม 2559)

   บทความทางวิชาการ  เรื่อง เฝ้าระวังการเลี้ยงกุ้งทะเลในช่วงฤดูฝน
   
สร้างบ้านปลา(ซั้งเชือก)...อรุณรุ่งอนาคตประมงไทย 
 
 “ปูขน”ผู้มาเยือนจากดอยอินทนนท์
  
  บทความทางวิชาการ  เรื่อง การพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีและการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
      งานทางเคมี
  

  
 ประมาณค่า BOD และ TOC สำหรับน้ำชายฝั่ง จากค่าความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ 
  
 คุณภาพน้ำ ดิน อ่าวคุ้งกระเบน และการให้บริการเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการชลประทานน้ำเค็ม
      งบประมาณ 2558
 

    องุ่น.....บำบัดน้ำ 
 
  การบำบัดน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน 
    ทำไมต้องงดอาหารเพื่อลดความรุนแรงของ EMS และตับสีฟ้าในลูกกุ้ง  
    สภาพความเป็นด่าง Alkalinity 
    การผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง 


   เพลิดเพลินเชิญชมมัจฉา
    พายเรือคายัคชมธรรมชาติแห่งอ่าวคุ้งกระเบน
    การปลูกเมล่อนปลอดภัยสารพิษในระบบโรงเรือน
    การเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น


  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม SWOT
     ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

  โครงการจัดทำมาตราฐานอาชีพและวุฒิวิชาชีพ
    สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
  หลักธรรมาภิบาลของการบริการกิจการ
    บ้านเมืองที่ดี
  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยสำนักวิจัยและ
     พัฒนาประมงชายฝั่ง
  คู่มือหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและ
     การแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากร
  ผลงานรัฐบาล 6 เดือน   พระราชบัญญัติการประมง