ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม

AmazingCounters.com

15 มกราคม 2559

   โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลเยาวชนรักษ์คุ้งกระเบน รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ร่วมงานถวายพวงมาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
     เนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระเนศวร 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
   โครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ กุ้งทะเล วันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
   ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอก ทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
     ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมให้บริการเกษตรกร
       เนื่องในงานจังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
    ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
      ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 12 – 17 เมษายน 2560
   ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมรดน้ำขอพร ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ สงกรานต์ 2560
     เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560
   พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ
     วันมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลากลางจันทบุรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ สนับสนุนพันธุ์กุ้งกุลาดำ ให้แก่ หมู่ 2,5 และ 6
      ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2560
   การสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ วันที่ 25 มีนาคม 2560
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   การสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ วันที่ 24 มีนาคม 2560
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงานปศุสัตว์ จำนวน 1 อัตรา
      ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 3 เมษายน 2560 ณ งานปศุสัตว์ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
    คณะผู้เข้าอบรมนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 68  
      ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 22 มีนาคม 2560
   กระทรวงการคลัง จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   กระทรวงการคลัง จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     วันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมกิจกรรมโครงการให้บริการเกษตรจังหวัดเคลื่อนที่
     ณ วัดโป่งขนมจีน ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
   การประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครง ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่สินค้าประมง
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 6 มีนาคม 2560
   ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.จันทบุรี ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     วันที่ 4 มีนาคม 2560
   สภาคณบดี สาขาเกษตรแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนน
     วันที่ 3 มีนาคม 2560
    คณะผู้อบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 108 ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
      วันที่ 1 มีนาคม 2560
    คณะสื่อมวลชนอีหร่าน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
    การอบรม "การพัฒนาเทคนิคการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว" จัดโดยกรมการท่องเที่ยว
      วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   คณะดูงานจากอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
    วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี นำคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียศึกษาดูงาน
      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำผู้เข้าร่วมโครงการจากทาง
       มหาวิทยาลัยบูรพา และบุคลากรจาก Zhejiang University ประเทศจีน
       ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
    กระทรวงการต่างประเทศนำคณะสื่อมวลชน ผู้มีอิทธิพลทางความคิดจากประเทศสมาชิกอาเชียน และ
     ประเทศคู่เจรจา (ญี่ปุ่น) เยือนประเทศไทย และศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
  ประกาศรับสมัตรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 อัตรา
     ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมกิจกรรมแต่งงานปู ณ สะพานรักษ์แสม ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง
     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
   โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยกับนิวซีเแลนด์ ครั้งที่ 5
       วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   ผู้แทนจากบริษัท เมอร์เคียว จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
      เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
   การฝึกอบรมหลักสูตร "อัยการผู้ช่วย" รุ่นที่ 51/2 พ.ศ.2559 ภาควิชาดาร ศึกษาดูงาน
       ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
   สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร     ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ     ตามรอยแนวความคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2560 - 2 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  

                                                          ( ข่าวย้อนหลัง)


   "อีกง"
   สรุปคุณภาพน้ำและดิน ในพื้นอ่าวคุ้งกระเบนและชลประทานน้ำเค็ม และการให้บริการเกษตรกร
      ในและนอกพื้นที่โครงการชลประทานน้ำเค็มปีงบประมาณ 2559 (สิงหาคม 2558 ถึง กรกฎาคม 2559)

   บทความทางวิชาการ  เรื่อง เฝ้าระวังการเลี้ยงกุ้งทะเลในช่วงฤดูฝน
   
สร้างบ้านปลา(ซั้งเชือก)...อรุณรุ่งอนาคตประมงไทย 
 
 “ปูขน”ผู้มาเยือนจากดอยอินทนนท์
  
  บทความทางวิชาการ  เรื่อง การพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีและการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
      งานทางเคมี
  

  
 ประมาณค่า BOD และ TOC สำหรับน้ำชายฝั่ง จากค่าความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ 
  
 คุณภาพน้ำ ดิน อ่าวคุ้งกระเบน และการให้บริการเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการชลประทานน้ำเค็ม
      งบประมาณ 2558
 

    องุ่น.....บำบัดน้ำ 
 
  การบำบัดน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน 
    ทำไมต้องงดอาหารเพื่อลดความรุนแรงของ EMS และตับสีฟ้าในลูกกุ้ง  
    สภาพความเป็นด่าง Alkalinity 
   การผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง 


    พายเรือคายัคชมธรรมชาติแห่งอ่าวคุ้งกระเบน
    การปลูกเมล่อนปลอดภัยสารพิษในระบบโรงเรือน
    การเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น


  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม SWOT
     ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

  โครงการจัดทำมาตราฐานอาชีพและวุฒิวิชาชีพ
    สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
  หลักธรรมาภิบาลของการบริการกิจการ
    บ้านเมืองที่ดี
  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยสำนักวิจัยและ
     พัฒนาประมงชายฝั่ง
  คู่มือหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและ
     การแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากร
  ผลงานรัฐบาล 6 เดือน   พระราชบัญญัติการประมง