Home

ข่าวประกาศ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา การกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 5 ประเภท ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่

1. การเพาะเลี้ยงกุ้งกร้ามแดง (ดาวน์โหลด)

2. การเพาะเลี้ยงจระเข้ (ดาวน์โหลด)

3. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (ดาวน์โหลด)

4. การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ดาวน์โหลด)

5. การเพาะเลี้ยงหอยทะเล (ดาวน์โหลด)

http://www.mratchakitcha.soc.go.th/announce.php?type=%E0%B8%872

 

ข่าวเที่ยง NBT รายงานเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น

 

ผลงานของ ศพช.เพชรบุรี

    การเลีั้ยงสาหร่ายพวงองุ่น 

     ความสำเร็จของการเลี้ยงกุ้งทะเล

 

การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นจากการฝึกอบรมที่ ศพช.เพชรบุรี

 

เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอดวิกฤต EMS : เพชรบุรีโมเดล

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายและ Road Map ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


 
ผู้อำนวยการ
ปฏิทิน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ลิ้งหน่วยงาน

untitled-1


banner_cf

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ ขณะนี้
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
052548
อ่านข่าวออนไลน์
          NEWS ONLINE   

              

            

            

    

ดูทีวีออนไลน์
          TV ONLINE