Home

ข่าวประกาศ

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ "จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 41 รายการ" (PDF)

 

ข่าวเที่ยง NBT รายงานเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น

 

ผลงานของ ศพช.เพชรบุรี

    การเลีั้ยงสาหร่ายพวงองุ่น 

     ความสำเร็จของการเลี้ยงกุ้งทะเล

 

การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นจากการฝึกอบรมที่ ศพช.เพชรบุรี

 

เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอดวิกฤต EMS : เพชรบุรีโมเดล

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายและ Road Map ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


 
ผู้อำนวยการ
ปฏิทิน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ลิ้งหน่วยงาน

untitled-1


banner_cf

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ ขณะนี้
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
051747
อ่านข่าวออนไลน์
          NEWS ONLINE   

              

            

            

    

ดูทีวีออนไลน์
          TV ONLINE