โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดเพชบุรี

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเพชรบุรี  
 

กิจกรรมการผลิตน้ำทะเลผงธรรมชาติ
กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำ
กิจกรรมการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ
กิจกรรมการเลี้ยงอาร์ทีเมีย
 
 

 

โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
ม.๕ ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โทร. ๐๓๒ ๗๘๓๕๒๙ อีเมล์ seafarm.phetchaburi@gmail.com