ติดตามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกช่องทาง www.facebook.com/pkkcoastal กดตรงนี้คู่มือหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ
และการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากร

research

AEC 

ประชาสัมพันธ์, ข้อมูล, data

สอบคัดเลือกรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๗ งาน ตั้งแต่บัดนี้
ถึง ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ อ่านรายละเอียด

สอบคัดเลือกสอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่บัดนี้
ถึง ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ อ่านรายละเอียด

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

 

กิจกรรม

 

 

ธเนศ  พุ่มทอง, ธเนศ, พุ่มทอง, Tanes

Tanes, ธเนศ พุ่มทอง, ธเนศ, พุ่มทอง

๑. รายการเพื่อนเกษตร ตอน "เลี้ยงปลานวลจันทร์ สร้างรายได้" ออกอากาศเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ชม

๒. รายการเพื่อนเกษตร ตอน "เลี้ยงหอยหวานให้ได้
คุณภาพดี" ออกอากาศเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ชม

๓. รายการเพื่อนเกษตร ตอน "อนุรักษ์หอยมือเสือ" ออกอากาศเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ชม

๔. รายการเกษตรน่ารู้ ตอน "หอยหวาน" ออกอากาศเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ชม

๕. รายการเกษตรน่ารู้ ตอน "ปลานวลจันทร์ทะเล" ออกอากาศเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ชม

๖. รายการเกษตรน่ารู้ ตอน "หอยมือเสือ" ออกอากาศเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ชม

๗. รายการถึงพริกถึงขิง ตอน "ปลานวลจันทร์ทะเล" ออกอากาศเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ชม

ชนิดสัตว์น้ำ
ราคา/หน่วย
จำนวน(ตัว)
ปลากะพงขาว
ขนาด ๑ ซม.

๑ บาท

๓๐,๐๐๐
ปลากะพงขาว
ขนาด ๒ ซม.

๒ บาท

๑๐,๐๐๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร ๐๓๒ ๖๖๑๓๙๘