• ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวสารองค์กร

  จัดซื้อ-จัดจ้าง

  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตีน้ำแบบกังหัน ๘ ใบพัด พร้อมอุปกรณ์

  ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ มีค […]

  เมื่อ 22 เมษายน 2015

  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

  ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ มีควา […]

  เมื่อ 2 มีนาคม 2015

  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำท่อพญานาคแบบสแตนเลส

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ มีความประ […]

  เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2014