logo

ข่าวประชาสัมพันธ์

Logo

18 พฤศจิกายน 2014

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำท่อพญานาคแบบสแตนเลส ตามรายการแนบดังนี้


Logo

12 พฤศจิกายน 2014

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์) อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท :


Logo

12 พฤศจิกายน 2014

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท :


head_GC

6 พฤศจิกายน 2014

head_babylon

6 พฤศจิกายน 2014

 


ดูทั้งหมด