• ข่าวประชาสัมพันธ์

  จัดซื้อ-จัดจ้าง

  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

  ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ งาน เพื่อปฎิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตั้งแต่ เดือน มีนาคม ถึง กันยายน ๒๕๕๘ ระยะเวลาจ้าง ๗ เดือน ดังนี้

  เมื่อ 2 มีนาคม 2015

  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำท่อพญานาคแบบสแตนเลส

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำท่อพญานาคแบบสแตนเลส ตามรายการแนบดังนี้

  เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2014