Breaking news

 • ประชาสัมพันธ์

  จัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๕ อัตรา

  ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ มีค […]

  เมื่อ 11 กันยายน 2015

  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตีน้ำแบบกังหัน ๘ ใบพัด พร้อมอุปกรณ์

  ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ มีค […]

  เมื่อ 22 เมษายน 2015

  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

  ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ มีควา […]

  เมื่อ 2 มีนาคม 2015

  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำท่อพญานาคแบบสแตนเลส

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ มีความประ […]

  เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2014