ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำท่อพญานาคแบบสแตนเลส

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำท่อพญานาคแบบสแตนเลส ตามรายการแนบดังนี้

เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2014