พยากรณ์อากาศ

" width="100%" height="100%" scrolling="auto" align="top" frameborder="0" class="wrapper"> No IframesDesigned by:

โครงการฟื้นฟูสัตว์น้ำชายฝั่งชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2010 เวลา 09:46 น.

โครงการฟื้นฟูสัตว์น้ำชุมชนชายฝั่ง

 

วัตถุประสงค์ 

 

     1. เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

     2. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำ

     3. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดความผูกพันหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำที่อยู่บริเวณชุมชนชายฝั่ง

     4. เพื่อให้ประชาชนได้มีสัตว์น้ำไว้บริโภคและสร้างรายได้

 

วิธีดำเนินการ 

 

กรมประมงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงครามและสำนักบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีบ่อซึ่งมีศักยภาพที่จะปล่อยกุ้งเพื่ออนุบาลให้มีขนาดใหญ่ โดยศูนย์ฯสนับสนุนพันธุ์กุ้งทะเลที่จะปล่อยในบ่ออนุบาลของกลุ่มเกษตรกร  โดยจะอนุบาลกุ้งในบ่อเป็นเวลาประมาณ 1 เดือนเพื่อให้กุ้งมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะมีอัตราการรอดตายสูง จึงเปิดกุ้งออกเพื่อให้กุ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

 

                  

 

                     

 

การติดตามผลการดำเนินงาน

 

                ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดสมุทรสงครามติดตามผลการดำเนินงานโดยการสุ่มกุ้งเพื่อตรวจสอบอัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตก่อนเปิดบ่อเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

 

                 

 

ผลการดำเนินงาน 

 

ปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดสมุทรสงครามได้ปล่อยกุ้งจำนวน 2,500,000 ตัวให้กับกลุ่มเกษตรกรจำนวน 4 แห่ง ดังนี้

21 เม.ย. 52 ปล่อยกุ้งกุลาดำ จำนวน 200,000 ตัว  ที่หมู่ 5 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา

28 พ.ค. 52 ปล่อยกุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,100,000 ตัว ที่หมู่ 5 ต.คลองโคน อ.เมือง

28 พ.ค. 52 ปล่อยกุ้งแชบ๊วย จำนวน 400,000 ตัว และกุ้งกุลาดำ จำนวน 300,000 ตัว ที่หมู่ 2 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา

30 มิ.ย. 52 ปล่อยกุ้งแชบ๊วย จำนวน 500,000 ตัว ที่หมู่ 5 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา

 

                  

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 13 กรกฏาคม 2010 เวลา 00:54 น.
 

ลงชื่อเข้าใช้งาน