ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฏาคม 2010 เวลา 20:17 น.

บุคลากร

Kowit
นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน
ผู้อำนวยการ
      
prissana
        Paweena
 นางสาวปริศนา  คลิ้งสุขคล้าย
นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายเรวัตร  เปรมปิยะวัฒน์
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวอนิดา  สงนุ้ย
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
       นางสาวปวีณา เดียวเล๊าะ
    นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

 

 Roawee
 
 
 
นางหร้อหวี  ทองด้วง
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
นายเจษฎา  ถังมณี
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2018 เวลา 15:11 น.