Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 54

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday23
mod_vvisit_counterYesterday1283
mod_vvisit_counterThis week5255
mod_vvisit_counterThis month28285
mod_vvisit_counterAll1060723

QRCode

วันที่ 30 ต.ค. 57 เวลา 14.20 น. ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช

การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ ได้แก่

1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

4.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

9.มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10.รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา และ 

12.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

 

กรมประมง
Written by Administrator   
Wednesday, 29 October 2014 16:32


วันที่ 29 ต.ค. 57 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย ครั้งที่ 4 / 2557
 
Written by Administrator   
Wednesday, 29 October 2014 15:25


นที่ 29 ต.ค. 57 ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพื่อผลิตสารคดี ASEAN Way ประเด็น การประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัวก  เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้กับท้องทะเลไทย ตลอดจนเป็นการสร้างอาชีพที่มั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับเ้กษตรกรของไทย
 
Written by Administrator   
Wednesday, 29 October 2014 11:09


วันที่ 29 ต.ค. 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยี่สก กรมประมง ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาแรงงานภาคประมงและ IUU fishing
Last Updated ( Wednesday, 29 October 2014 11:11 )
 
Written by Administrator   
Tuesday, 28 October 2014 16:00


วันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 14.30 ณ อาคารมาลีนนท์ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมง ร่วมบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทยประเด็นคืนความเชื่อมั่นให้สินค้าประมงไทย โดยรายการจะออกอากาศ 2 ตอน ตอนที่ 1 วันที่ 5 พ.ย. 57ตอนที่ 2 วันที่ 6 พ.ย. 57หลังเคารพธงชาติ 18.00 น
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 153

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง