Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 54

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday61
mod_vvisit_counterYesterday1145
mod_vvisit_counterThis week6438
mod_vvisit_counterThis month61
mod_vvisit_counterAll1061906

QRCode

วันที่ 30 ต.ค. 57 เวลา 14.20 น. ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช


ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ 4" ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพฯ การแต่งกาย ข้าราชการกรมประมง : น้ำเงิน-ขาว บ่าแข็ง (แขนยาว) ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ ได้แก่

1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

4.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

9.มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10.รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา และ 

12.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

 

กรมประมง
Written by Administrator   
Wednesday, 29 October 2014 16:32


วันที่ 29 ต.ค. 57 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย ครั้งที่ 4 / 2557
 
Written by Administrator   
Wednesday, 29 October 2014 15:25


วันที่ 29 ต.ค. 57 ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพื่อผลิตสารคดี ASEAN Way ประเด็น การประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัวก  เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้กับท้องทะเลไทย ตลอดจนเป็นการสร้างอาชีพที่มั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับเ้กษตรกรของไทย
Last Updated ( Friday, 31 October 2014 10:00 )
 
Written by Administrator   
Wednesday, 29 October 2014 11:09


วันที่ 29 ต.ค. 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยี่สก กรมประมง ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาแรงงานภาคประมงและ IUU fishing
Last Updated ( Friday, 31 October 2014 10:00 )
 
Written by Administrator   
Tuesday, 28 October 2014 16:00


วันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 14.30 ณ อาคารมาลีนนท์ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมง ร่วมบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทยประเด็นคืนความเชื่อมั่นให้สินค้าประมงไทย โดยรายการจะออกอากาศ 2 ตอน ตอนที่ 1 วันที่ 5 พ.ย. 57ตอนที่ 2 วันที่ 6 พ.ย. 57หลังเคารพธงชาติ 18.00 น
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 153

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง