เรียนเชิญร่วมงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบ 88 ปี ในวันที่ 21 กันยายน 2557 โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย พิธีการศาสนา พิธีมอบโล่รางวัลให้แก่เกษตรกรดีเด่น ข้าราชการดีเด่น และข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ การมอบนโยบาย และพิธีประกาศเกียรติคุณ ผู้เกษียณอายุราชการของกรมประมง
รายละเอียดของงาน(1)(2)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 54

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday729
mod_vvisit_counterYesterday947
mod_vvisit_counterThis week5040
mod_vvisit_counterThis month18153
mod_vvisit_counterAll1023697

QRCode

ข่าวประชาสัมพันธ์งานวันสถาปนากรมประมงครบรอบ 88 ปี

การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ ได้แก่

1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

4.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

9.มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10.รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา และ 

12.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบนโยบาย

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรฯ มอบนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง เน้นย้ำให้เร่งแก้ปัญหาเร่งด่วนของเกษตรกร 4 เรื่อง คือ ราคายางพารา ซึ่งบ่ายนี้จะมีการรับฟังปัญหา เตรียมเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติชุดใหม่ รวมถึงแก้ปัญหาภัยแล้ง พัฒนาการส่งออกกุ้ง แก้ปัญหาเรื่องการประมงผิดกฎหมาย และช่วยเหลือสหกรณ์ที่มีปัญหา นอกจากนี้ยังย้ำว่า ในการทำงาน ต้องไม่มีเรื่องการซื้อขายตำแหน่ง หรือเรียกรับเงิน และให้เกียรติบันทึกเทปกล่าวคำปราศัย เนื่องในงานประมงแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [รายละเอียด]

กรมประมง
Written by Administrator   
Friday, 19 September 2014 14:39


วันที่  19 กันยายน 2557 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง ปล่อยปลาออนไลน์พร้อมกัน 4 ภาค ได้แก่ เหนือ (จังหวัดพะเยา) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดสกลนคร) ภาคกลาง (จังหวัดเพชรบุรี) และภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)  ณ ท่าน้ำชัยยุทธ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
Written by Administrator   
Friday, 19 September 2014 14:34


วันที่  19 กันยายน 2557 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง เป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2557 ระดับประเทศ ณ ท่าน้ำชัยยุทธ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Last Updated ( Friday, 19 September 2014 14:38 )
 
Written by Administrator   
Thursday, 18 September 2014 07:41


วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ นายสุรพงษ์ ศิริเวช ประมงจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนกงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัด และด่านตรวจสัตว์น้ำมุกดาหาร ร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ ณ หนองน้ำคำ บ้านพังคอง หมู่ที่ ๕ และ๑๐ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 
Written by Administrator   
Tuesday, 16 September 2014 12:17เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ตึกปลอดประสพ กรมประมง นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมประมง ประกอบพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือ สปม.สงขลา1 หรือเรือตรวจประมงทะเล 501

Last Updated ( Tuesday, 16 September 2014 12:19 )
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 143

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง