Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 54

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday164
mod_vvisit_counterYesterday1149
mod_vvisit_counterThis week3817
mod_vvisit_counterThis month20875
mod_vvisit_counterAll1053314

QRCode


    ด้วยกรมประมงได้จัดทำเฟสบุ๊คhttps://www.facebook.com/DOFIMAGE  สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติภารกิจของอธิบดีฯ และกรมประมง เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกับ Facebook "MOAC Image"ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมประมงทุกท่าน ร่วมเป็นแฟนเพจของเพสบุ๊ค "DOF IMAGE"เพื่อติดตามการปฏิบัติภารกิจของอธิบดีกรมประมงและผลการดำเนินงานของกรม และช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่องของเกษตรกรประมง ผู้ประกอบการ ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมเป็นแฟนเพจต่อไป

                                        

 

การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ ได้แก่

1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

4.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

9.มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10.รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา และ 

12.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

 

กรมประมง
Written by Administrator   
Wednesday, 22 October 2014 10:26


วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ผู้แทน สจป.ร่วมเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และแสดงความยินดีกับเครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมง (คนเฝ้าทะเล) ที่ได้รบประธานโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี 
 
Written by Administrator   
Wednesday, 22 October 2014 09:56ในวันที่ ๒๑ ต.ค.๒๕๕๗ นายสิทธินนท์ พึ่งวงษ์เขียน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน(ผู้รับผิดชอบอำเภอเมืองตาก) ได้เข้าตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์ แนะนำติดตาม การเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์น้ำเขื่อนภูมิพล ที่เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงปลาในกระชัง ในพื้นที่ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก

Last Updated ( Wednesday, 22 October 2014 09:58 )
 
Written by Administrator   
Monday, 20 October 2014 15:26วันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่นำ้จืด ระหว่างกรมประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งขาวในพื้นที่นำ้จืด

Last Updated ( Monday, 20 October 2014 15:39 )
 
Written by Administrator   
Tuesday, 21 October 2014 10:16งานวันอาหารโลก world food day 2014 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2557 ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมชม ร่วมช็อป ได้ที่ลานอเนกประสงค์ อาคารบี ศูนย์ราชการ

Last Updated ( Tuesday, 21 October 2014 10:19 )
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 151

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง