Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 54

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday464
mod_vvisit_counterYesterday1313
mod_vvisit_counterThis week6861
mod_vvisit_counterThis month4318
mod_vvisit_counterAll1289082

QRCode

kasetthai

กรมประมง
Written by Administrator   
Saturday, 04 July 2015 15:59วันนี้ 4 กรกฏาคม 2558 อธิบดีกรมประมงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าแจ้งออกเรือประมง (PIPO) ประจำจังหวัดสงขลา และลงเรือสำรวจปริมาณเรือประมงที่จอดเทียบท่า

 
Written by Administrator   
Friday, 03 July 2015 16:43


วันที่ 3 กรกฏาคม 2558 ท่านอธิบดีกรมประมง บันทึกเทปรายการ ฮาร์ดคอข่าว สถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 ซึ่งจะออกอากาศในวันนี้ เวลา 18.20 น.
 
Written by Administrator   
Friday, 03 July 2015 11:10


บทสัมภาษณ์ของสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุร­ีเกี่ยวกับการทำประมงขนาดเล็กกับมาตรการแก­้ไขปัญหา IUU ของรัฐบาลไม่กระทบกับชาวประมงขนาดเล็ก

บทสัมภาษณ์ชาวประมงเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหา IUU ของรัฐบาล
Last Updated ( Friday, 03 July 2015 11:21 )
 
Written by Administrator   
Friday, 03 July 2015 09:36

บทความ เรื่อง “กฎหมายประมงฉบับใหม่”
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ได้ใช้มาเป็นระยะเวลายาวนาน ทำให้สาระสำคัญ ของกฎหมายในหลาย ๆ เรื่องไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ของการประมงในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมาก ซึ่งจำเป็นต้องทำการปรับปรุงแก้ไขเสียใหม่ เพื่อให้กฎหมายประมงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการการประมงของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต กรมประมงจึงได้จัดทำพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 โดยยกเลิกกฎหมายเดิมทั้งฉบับ และเพิ่มหลักการใหม่ๆ ที่สำคัญ ประกอบด้วย
1. กำหนดให้มีการแบ่งเขตการประมงในน่านน้ำไทยออกเป็น 3 เขต อย่างชัดเจน ได้แก่   เขตประมงน้ำจืด เขตประมงทะเลชายฝั่ง และเขตประมงทะเลนอกชายฝั่ง โดยในแต่ละเขตจะมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงที่แตกต่างกัน ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และ          ตามประเภทของเครื่องมือประมง ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายเดิมไม่ได้กำหนดเขตพื้นที่ทำการประมง ทำให้เครื่องมือประมงที่ได้รับอนุญาตสามารถทำการประมงในทะเลได้อย่างเสรีในเกือบทุกพื้นที่ ก่อให้เกิดปัญหา  การแย่งชิงพื้นที่ทำการประมง และมีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้น เช่น ระหว่างชาวประมงพื้นบ้านหรือเครื่องมือประมงขนาดเล็ก กับชาวประมงที่ทำการประมงในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น ซึ่งหลักการนี้จะช่วยลดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร ลดความขัดแย้งระหว่างชาวประมงที่ใช้เครื่องมือประมงต่างประเภทกัน และเกิดความสะดวกต่อการบริหารจัดการในแต่ละเขตพื้นที่
 
Written by Administrator   
Friday, 03 July 2015 09:04

จากกรณีศูนย์บัญชาการแก้ไขประมงผิดกฎหมาย มีคำสั่งให้เรือประมงทุกลำต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2558 ยืนยันว่าจะไม่มีการขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเรื่อง และ อาชญาบัตร ออกไปตามคำขอขอชาวประมงอย่างแน่นอน ดังนั้น เรือประมงทุกลำจะต้องขึ้นทะเบียนทั้งหมด ส่วนหนึ่งเพื่อให้ทราบถึงจำนวนเรือตามความต้องการภายใต้ระเบียบการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม(ไอยูยู) เมื่อทราบจำนวนเรือที่ชัดเจนแล้วจะสามารถแยกประเภทของเรือ กำหนดเครื่องมือจับปลา จำนวนแรงงานและเครื่องมือได้ จากปัจจุบันที่การประกาศขึ้นทะเบียนเรือยังได้รับความร่วมมือไม่มากนัก โดยรายงานจากกรมเจ้าท่ามีเพียง 42,051 ลำ จากจำนวนเรือทั้งหมดที่คาดว่ามีมากกว่านี้ ดังนั้น ทางกรมประมงร่วมกับกรมเจ้าท่าจึงจะจัดหน่วยเคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จำนวน 10 หน่วย เพื่อขึ้นทะเบียนเรือประมง เครื่องมือการทำประมง ใบอนุญาตนายท้ายเรือ นายช่างเครื่อง เป็นต้น ภายในวันที่ 15 ก.ค.นี้ สามารถรองรับการขึ้นทะเบียนเรืออย่างน้อยวันละประมาณ 1,600 ลำ
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 193

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง