แบบรายงานผลการปลูกไม้ผลยืนต้น   
  ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสมาชิก 

ปีใหม่นี้ ! ประมงคืนความสุขให้ประชาชน
เปิดบ้าน...สัมผัสโลกใต้น้ำ ฟรี 14 แห่ง!!
ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2557 – 4 มกราคม 2558


 


 

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 54

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday15
mod_vvisit_counterYesterday484
mod_vvisit_counterThis week5973
mod_vvisit_counterThis month16767
mod_vvisit_counterAll1108918

QRCode

การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ ได้แก่

1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

4.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

9.มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10.รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา และ 

12.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

 

กรมประมง
Written by Administrator   
Friday, 19 December 2014 13:15


เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ท่านรองฯมีศักดิ์ เป็น ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กรมประมงที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โรงแรมเอบิน่า กรุงเทพ
 
Written by Administrator   
Thursday, 18 December 2014 09:58


วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 8.30 น. นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมการดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องแนวทางในการแก้ปัญหา IUU ของภาคการประมง เช่น เร่งรัดการจดทะเบียนเรือประมงกรมเจ้าท่า การจดอาชญาบัตร ตามกฎหมายประมง การตรวจสอบ ติดตั้ง VMS บนเรือประมงนอกน่านน้ำ ที่จำเป็นของแหล่งที่มาของการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง เรื่องการแก้ไขปัญหาด้านเเรงงานประมง ให้กวดขันให้มีสัญญาจ้างเจ้าของเรือกับแรงงาน
 
Written by Administrator   
Wednesday, 17 December 2014 11:00


วันที่ 17 ธ.ค. 57 9.00 น. นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชิญอธิบดีกรมประมง และคณะทำงาน เข้าประชุมหาแนวทางการแก้ปัญหา IUU ซึ่งอธิบดีได้เสนอ Road Map การป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมง IUU เพื่อให้การส่งออกสินค้าประมงไปสหภาพยุโรปเป็นไปอย่างราบรื่น ณ ห้องประชุมกุลาดำ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
 
Written by Administrator   
Wednesday, 17 December 2014 09:47ท่านอธิบดีกรมประมง เข้ามอบนโยบายในการดำเนินการตามมาตรการปิดอ่าว ฯ อันดามัน อ่าวไทย และอ่าวไทยรูปตัว ก และได้มอบหมายให้ท่านรองมีศักดิ์ ภักดีคง ดำเนินการในประชุมต่อ วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง

Last Updated ( Wednesday, 17 December 2014 09:48 )
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 168

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง