Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 54

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday79
mod_vvisit_counterYesterday1350
mod_vvisit_counterThis week2774
mod_vvisit_counterThis month26010
mod_vvisit_counterAll1087855

QRCode

 

การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ ได้แก่

1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

4.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

9.มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10.รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา และ 

12.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

 

กรมประมง
Written by Administrator   
Tuesday, 25 November 2014 13:55


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นายดรุณศักดิ์ ใจเกื้อ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้แทนชุมชนประมง เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรประมงเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ณ อาคารฝึกอบรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน กรมชลประทาน โดยท่านผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 13 นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณรังษี กล่าวรายงาน และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาครั้งนี้
Last Updated ( Tuesday, 25 November 2014 13:58 )
 
Written by Administrator   
Tuesday, 25 November 2014 10:06


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. ได้จัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 7 โดยได้นำสื่อมวลชน ประมาณ 50 คน และเจ้าหน้าที่ของ สวก ประมาณ 30 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการการพัฒนาการเพาะเลี้ยงหอยมุกน้ำจืดและการผลิตไข่มุกน้ำจืดเพื่อการพาณิชย์ และ โครงการการพัฒนาอาหารในกระบวนการเพาะเลี้ยงหอยมุกน้ำจืดเพื่อการพาณิชย์ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี
 
Written by Administrator   
Friday, 21 November 2014 13:58


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นายธีรทัศน์ ศิริแดง ประมงจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายพัฒนพงษ์ ช่วยจันทร์ดี ประมงอำเภอบ้านหมอ, นายวุฒิชัย พลหนองหลวง หัวหน้ากลุ่มบริการจัดการด้านการประมง และนางสาวยุพเรศ ไชยทา เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เป็นตัวแทนของสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี โดยการจัดนิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 50,000 ตัุว และแจกเอกสารทางวิชาการฯ ให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมงาน ณ วัดหนองโดน หมู่ 9 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฯ
<<สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ที่ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลา>
 
Written by Administrator   
Friday, 21 November 2014 10:16


วันที่ 20 พย 57 กรมประมง โดย ศบท ระยอง  เจ้าภาพในการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11 หน่วยงานจัดประชุมทำความเจ้าใจในบทบาทและภาระกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในการตรวจ
แรงงานต่างด้าวการบังคับใช้แรงงานในเรือประมงทะเล ในทะเลอ่าวไทย พื้นที่จังหวัดระยอง
และพื้นที่ต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม ศูนย์ราชการ จังหวัดระยอง มติที่ประขุม มีประเด็นการตรวจ
2 กิจกรรม ประกอบด้วย ตั้งจุดตรวจบูรณาการบนฝั่ง และตรวจแรงงานต่างด้าวในเรือประมงทะเล
ในวันที่ 12 - 13 ธค 57.
Last Updated ( Friday, 21 November 2014 11:14 )
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 161

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง