Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 54

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday42
mod_vvisit_counterYesterday1116
mod_vvisit_counterThis week5251
mod_vvisit_counterThis month22309
mod_vvisit_counterAll1054747

QRCode


การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ ได้แก่

1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

4.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

9.มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10.รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา และ 

12.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

 

กรมประมง
Written by Administrator   
Thursday, 23 October 2014 11:00


22 ต.ค. 57 ประชุมการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (iuufishing)ณห้องประชุมสหกรณ์ ประมงแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม โดยมีกรมประมงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ร่วมการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาวประมงอวนลาก และกลุ่มชาวประมงลอบหมึกสายในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน
 
Written by Administrator   
Wednesday, 22 October 2014 10:26


วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ผู้แทน สจป.ร่วมเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และแสดงความยินดีกับเครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมง (คนเฝ้าทะเล) ที่ได้รบประธานโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี 
 
Written by Administrator   
Wednesday, 22 October 2014 09:56ในวันที่ ๒๑ ต.ค.๒๕๕๗ นายสิทธินนท์ พึ่งวงษ์เขียน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน(ผู้รับผิดชอบอำเภอเมืองตาก) ได้เข้าตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์ แนะนำติดตาม การเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์น้ำเขื่อนภูมิพล ที่เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงปลาในกระชัง ในพื้นที่ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก

Last Updated ( Wednesday, 22 October 2014 09:58 )
 
Written by Administrator   
Monday, 20 October 2014 15:26วันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่นำ้จืด ระหว่างกรมประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งขาวในพื้นที่นำ้จืด

Last Updated ( Monday, 20 October 2014 15:39 )
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 151

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง