ประหยัดพลังงาน

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 54

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday61
mod_vvisit_counterYesterday975
mod_vvisit_counterThis week3471
mod_vvisit_counterThis month14876
mod_vvisit_counterAll885188

QRCode

กรมประมง
Written by Administrator   
Friday, 28 March 2014 16:38

ประมงบินเจรจาสหรัฐฯ ชี้แจงถึงความพยายามและความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาแรงงานประมง
กรมประมงผนึกกำลังภาคเอกชนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของไทย ชี้แจงความก้าวหน้าในการดำเนินการการแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมง ในงาน Seafood Expo North America 2014 ณ เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา

          เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง นำคณะจากประเทศไทยอันประกอบด้วย ผู้แทนกรมประมง ผู้บริหารของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมทูน่าไทย ได้ร่วมงานสัมมนาที่กรมประมงจัดขึ้นร่วมกับสมาคมผู้ผลิตอาหารแช่เยือกแข็งไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี สหรัฐอเมริกา กระทรวงพาณิชย์ และสมาพันธ์ผู้นำเข้าอาหารทะเลของสหรัฐฯ เพื่อนำเสนอความพยายามและความก้าวหน้าของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในภาคประมงและการปรับปรุงสภาพการทำงานในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเลของไทย ในหัวข้อ “Sustainability and Good Labour Practices in Thai Seafood Industry” หรือ “ความยั่งยืนและแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย”ภายในงานแสดงสินค้าประมง Seafood Expo North America 2014 ณ เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา โดยได้แสดงผลการแก้ปัญหาดังกล่าวในทุกแง่มุมอย่างเป็นรูปธรรม ทึ่ปัจจุบันผู้ประกอบการของประเทศไทย จำนวน 178 แห่ง จากผู้แปรรูปอาหารทะแลเบื้องต้น 81 แห่ง และโรงงานแปรรูปอาหารทะเล 97 แห่ง ได้เข้าร่วมดำเนินการตามมาตรฐาน Good Labour Practices (GLP) หรือแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กรมประมงร่วมกับกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานภายใต้การสนับสนุนทางวิชาการจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization:ILO) ร่วมพัฒนาขึ้นมาเป็นคู่มือแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว โดยได้พัฒนาจากพื้นฐานของกฎหมายแรงงานไทยและอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ ที่มุ่งเน้นไม่ให้มีการใช้แรงงานเด็ก(Child Labour) ไม่มีแรงงานบังคับ (Forced Labour) ไม่มีการค้ามนุษย์ (Human Trafficking) มีการให้สวัสดิการที่ดีแก่แรงงาน (Labour welfare) มีการฝึกอบรมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการGLP ดังกล่าวไปแล้วกว่า 120 ราย ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินการพบว่าสถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้นและโรงงานแปรรูปที่นำ GLP ไปปฏิบัติใช้แล้ว สามารถก่อเกิดผลต่อการปรับปรุงสภาพการทำงานได้อย่างแท้จริง แรงงานมีความสุขและเกิดความพึงพอใจในการทำงานตามหลักสากล
Last Updated ( Monday, 31 March 2014 15:59 )
 
Written by Administrator   
Tuesday, 25 March 2014 15:45


 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพฯ 
กรมประมง องค์การอ็อกแฟม โครงการในประเทศไทย ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย และบริษัท ป่าสาละ จำกัด จัดการเสวนาในหัวข้อ “ความท้าทายของอุตสาหกรรมปลาป่นกับความยั่งยืนของทะเลไทย” หวังผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำในอุตสาหกรรมปลาป่นให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับอุตสาหกรรมปลาป่นและอาหารสัตว์ กว่า 100 คน ร่วมแสวงหาความเป็นไปได้ในการจัดการทรัพยากรประมงให้เกิดความยั่งยืน
Last Updated ( Monday, 31 March 2014 15:59 )
 
Written by Administrator   
Monday, 24 March 2014 10:56เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 นายทนง  ทแกล้วทศพล ประมงจังหวัดปทุมธานี นำผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร สัจจชลพันธ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 1 แสนตัว ณ ท่าน้ำหน้าวัดโพธิ์นิ่มรัตตาราม ตำบลเชียกรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  และร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามบรมราชกุมาร และโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 

Last Updated ( Tuesday, 25 March 2014 15:48 )
 
Written by Administrator   
Monday, 24 March 2014 11:05

 เมื่อวันที่ 19 มี.ค.57 นายสมเกียรติ พงษ์ศิริจันทร์ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางไปที่เทศบาลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี   ซึ่งจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เนื่องจากเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกษตรกรจะได้รับการบริการแบบครบวงจรในทุกๆด้าน ทั้งด้านดิน ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง เป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ องค์ความรู้ด้านการเกษตรมาสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ และเกษตรกรไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลไปถึงในตัวเมือง หรือสถานที่ราชการซึ่งอาจจะอยู่ห่างไกล เพราะโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จะมาให้บริการถึงในพื้นที่โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตการเกษตรได้อย่างรวด เร็วและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน(รายละเอียด)

Last Updated ( Tuesday, 25 March 2014 15:48 )
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 118

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง