Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 54

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1116
mod_vvisit_counterYesterday1283
mod_vvisit_counterThis week6348
mod_vvisit_counterThis month29378
mod_vvisit_counterAll1061816

QRCode

วันที่ 30 ต.ค. 57 เวลา 14.20 น. ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช


ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ 4" ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพฯ การแต่งกาย ข้าราชการกรมประมง : น้ำเงิน-ขาว บ่าแข็ง (แขนยาว) ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ ได้แก่

1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

4.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

9.มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10.รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา และ 

12.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

 

กรมประมง
Written by Administrator   
Monday, 27 October 2014 12:58


ท่านอธิบดีกรมประมง ดร.จุมพล สงวนสิน พร้อมคณะติดตาม เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในพื้นที่จังหวัดตากพร้อมซักถามหารือร่วมกับกลุ่มพร้อมให้กำลังใจและมอบผ้าห่มเมื่อวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาบึกจำนวน 88 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พร้อมตรวจสถานการณ์การทำประมงในเขื่อนภูมิพล และเป็นประธานทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนในการสร้างกำแพง ณ วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก
 
Written by Administrator   
Monday, 27 October 2014 16:24


รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิมล จันทรโรทัย) เป็นประธานในการประชุม
เพื่อหารือ เรื่องสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาแรงงานในเรือประมง การแก้ไขปัญหา IUU 
และสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งภายหลังการเกิดโรค EMS โดยมีกรมประมง ร่วมกับผู้แทน
จากกรมการปกครอง กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมเจ้าท่า 
ในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 134 
ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
Written by Administrator   
Thursday, 23 October 2014 11:00


22 ต.ค. 57 ประชุมการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (iuufishing)ณห้องประชุมสหกรณ์ ประมงแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม โดยมีกรมประมงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ร่วมการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาวประมงอวนลาก และกลุ่มชาวประมงลอบหมึกสายในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน
 
Written by Administrator   
Wednesday, 22 October 2014 10:26


วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ผู้แทน สจป.ร่วมเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และแสดงความยินดีกับเครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมง (คนเฝ้าทะเล) ที่ได้รบประธานโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี 
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 153

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง