Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 54

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday34
mod_vvisit_counterYesterday1285
mod_vvisit_counterThis week2538
mod_vvisit_counterThis month19596
mod_vvisit_counterAll1052034

QRCode


    ด้วยกรมประมงได้จัดทำเฟสบุ๊คhttps://www.facebook.com/DOFIMAGE  สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติภารกิจของอธิบดีฯ และกรมประมง เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกับ Facebook "MOAC Image"ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมประมงทุกท่าน ร่วมเป็นแฟนเพจของเพสบุ๊ค "DOF IMAGE"เพื่อติดตามการปฏิบัติภารกิจของอธิบดีกรมประมงและผลการดำเนินงานของกรม และช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่องของเกษตรกรประมง ผู้ประกอบการ ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมเป็นแฟนเพจต่อไป

                                        

 

การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ ได้แก่

1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

4.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

9.มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10.รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา และ 

12.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

 

กรมประมง
Written by Administrator   
Wednesday, 15 October 2014 14:41


เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมบัดดี้โอเรียนทอล เวลา 09.00 น. กรมประมงร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO-IPEC) และประธานสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนแม่บทแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี เพื่อปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานในภาคประมง ทั้งในระดับสถานประกอบการแปรรูปกุ้งและอาหารทะเลเบื้องต้น (ลัง) โรงงานแปรรูปกุ้งและอาหารทะเลฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและเรือประมง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตลอดสายการผลิต พร้อมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมประมงไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก
 
Written by Administrator   
Tuesday, 14 October 2014 16:13

ขอเชิญร่วมทำข่าว
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP Roadmap Workshop)
กรมประมง ร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนการปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP Roadmap Workshop) 
 
Written by Administrator   
Monday, 13 October 2014 16:17 วันที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมยี่สก ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับภาคเกษตกรผู้เลี้ยงกุ้งของไทย เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมทั้งหารือแนวทางการในการผลิตกุ้งขาวในปี 2558

Last Updated ( Monday, 13 October 2014 16:19 )
 
Written by Administrator   
Monday, 13 October 2014 16:10


 

วันที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ เวลา 11.00 น. กรมประมง โดยดร.วารินทร์ ธนาสมหวัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง พร้อมคณะผู้ร่วมวิจัยเข้าร่วมงานแถลงข่าวรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ.2557 เจ้าของรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น ประเภทกลุ่ม ประจำปี 2557” จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลคือ ผลงานการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางด้านอาหาร
Last Updated ( Monday, 13 October 2014 16:14 )
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 150

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง