แบบรายงานผลการปลูกไม้ผลยืนต้น   
  ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสมาชิก 

ปีใหม่นี้ ! ประมงคืนความสุขให้ประชาชน
เปิดบ้าน...สัมผัสโลกใต้น้ำ ฟรี 14 แห่ง!!
ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2557 – 4 มกราคม 2558


 


 

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 54

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday144
mod_vvisit_counterYesterday1075
mod_vvisit_counterThis week1219
mod_vvisit_counterThis month18364
mod_vvisit_counterAll1110515

QRCode

การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ ได้แก่

1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

4.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

9.มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10.รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา และ 

12.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

 

กรมประมง
Written by Administrator   
Monday, 22 December 2014 09:13


วันที่ 18 ธันวาคม 2557 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี โดยรักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี นายสุพรม พวงอินทร์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายสุนทร รุ่งเรือง ประมงอำเภอตระการพืชผล ร่วมกิจกรรมออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชย์ฯ ครั้งที่1/2558 และหน่วยบริการ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณหนองขุหลุ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล โดยมีนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ในโอกาสนี้ท่านประธานได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้โรงเรียนเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน
 
Written by Administrator   
Wednesday, 17 December 2014 11:00


วันที่ 17 ธ.ค. 57 9.00 น. นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชิญอธิบดีกรมประมง และคณะทำงาน เข้าประชุมหาแนวทางการแก้ปัญหา IUU ซึ่งอธิบดีได้เสนอ Road Map การป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมง IUU เพื่อให้การส่งออกสินค้าประมงไปสหภาพยุโรปเป็นไปอย่างราบรื่น ณ ห้องประชุมกุลาดำ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
 
Written by Administrator   
Wednesday, 17 December 2014 09:47ท่านอธิบดีกรมประมง เข้ามอบนโยบายในการดำเนินการตามมาตรการปิดอ่าว ฯ อันดามัน อ่าวไทย และอ่าวไทยรูปตัว ก และได้มอบหมายให้ท่านรองมีศักดิ์ ภักดีคง ดำเนินการในประชุมต่อ วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง

Last Updated ( Wednesday, 17 December 2014 09:48 )
 
Written by Administrator   
Tuesday, 16 December 2014 15:43


วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 10.30 น. ณ กรมประมง นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง ประชุมหารือร่วมกับอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ เรื่องการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การทำประมง IUU และการถอดสินค้ากุ้ง ปลาจากบัญชีควบคุมของสหรัฐอเมริกา
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 170

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง