ยกเลิกการประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 38 ฟุต จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พิมพ์อีเมล