ติดต่อกองคลัง

ติดต่อกองคลัง


หมายเหตุ:
ต้องการติดต่อเบอร์ภายในให้โทรเข้าเบอร์กรมประมง 02-5620600-15 แล้วต่อเบอร์ภายใน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของ กรมประมง : 0994000160259

ติดต่อกองคลัง กรมประมง แผนที่กองคลัง  คลิก
สถานที่: อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น1และ 4 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
หมายเหตุ:ต้องการติดต่อเบอร์ภายใน(ใช้โทรศัพท์ภายนอก)ให้โทรเบอร์กรมประมง 02-5620600-15 แล้วต่อเบอร์ภายใน
  เบอร์สายตรง เบอร์ภายใน
โทรศัพท์ : 02-9406537, 02-5620566, 02-5798686 3108-10,3403-9,4005-6,15101-2,15200-1,15210-1
โทรสาร : 02-9406537, 02-5620566, 02-5798686
E-mail : -  
ผู้อำนวยการกองคลัง
สถานที่: อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1  
  เบอร์สายตรง เบอร์ภายใน
โทรศัพท์ : 02-5620544 3107
โทรสาร : -
E-mail : -
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สถานที่: อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1  
โทรศัพท์ : เบอร์สายตรง เบอร์ภายใน
ทั่วไป 02-9406537 3108
หน้าห้องผอ. 02-9406537 4005
หัวหน้า 02-9406537 4007
โทรสาร : 02-9406537
E-mail : -
กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง (ผู้ดูแลและพัฒนา website/webboard กองคลัง)
สถานที่: อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4  
โทรศัพท์ : เบอร์สายตรง เบอร์ภายใน
ทั่วไป 02-5798686 3404
หัวหน้า 02-5798686 3422
โทรสาร : 02-5798686
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มบริหารงบประมาณ
สถานที่: อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 และ 4  
โทรศัพท์ : เบอร์สายตรง เบอร์ภายใน
ทั่วไป (ชั้น 4)02-5620528 3403
งานเบิก (ชั้น1)02-9406537 3109
หัวหน้า (ชั้น 4)02-5792165 3402
โทรสาร : 02-5620528
E-mail : -
กลุ่มบัญชี
สถานที่: อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4  
โทรศัพท์ : เบอร์สายตรง เบอร์ภายใน
ทั่วไป 02-5620566 3405-7
หัวหน้า 02-5620538 3401
โทรสาร : 02-5620566
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มการเงิน
สถานที่: อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 และ 4  
โทรศัพท์ : เบอร์สายตรง เบอร์ภายใน
ทั่วไป (ชั้น 1)02-9406537 4005-6
หัวหน้า (ชั้น 1)02-5798201 3106
ห้องจ่ายเงิน (ชั้น 1)02-9406520 3110
เงินเดือน (ชั้น 4)02-5796308 3408-9
สวัสดิการ (ชั้น 4)02-5792095 3420-1
โทรสาร : 02-5796308,02-5792095,02-9406537
E-mail : -
กลุ่มตรวจสอบ
สถานที่: อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1  
โทรศัพท์ : เบอร์สายตรง เบอร์ภายใน
ทั่วไป 02-9406537 3111,3122-3
หัวหน้า 02-5620565 3105
โทรสาร : 02-9406537
E-mail : -
กลุ่มบริหารพัสดุ
สถานที่: อาคารฝ่ายพัสดุ (ใกล้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง)
โทรศัพท์ : เบอร์สายตรง เบอร์ภายใน
หัวหน้า (ชั้น 2)02-5580211 15203
งานจัดหา1 (ชั้น 2)02-9406192,02-5791862 15200-2
งานจัดหา2 (ชั้น 1)02-5794120 15101-2
งานทะเบียน (ชั้น 2)02-9406193 15210-12
โทรสาร : 02-5791862,02-9406193,02-5794120
E-mail : -
ห้อง GFMIS
สถานที่: อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1  
  เบอร์สายตรง เบอร์ภายใน
โทรศัพท์ : 02-9406537 4008
โทรสาร : -
โรงจอดรถ
สถานที่: อาคารจอดรถกรมประมง  
  เบอร์สายตรง เบอร์ภายใน
โทรศัพท์ : - 13116
โทรสาร : -
ติดต่อผู้ดูแลและรับผิดชอบเว็บไซต์
นายศุภณัฐกรณ์ สารพล (สังกัด กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง)
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร : 02-5798686 เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 3404

พิมพ์อีเมล