ห้องเย็นตอบโต้รัฐจำนำกุ้งแพง
 
                         จากกรณีที่สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยกับมาตรการที่รัฐบาลเปิดโครงการรับจำนำกุ้งโดยราคาจำนำค่อนข้างสูง เป็นเหตุให้กลไกการตลาดบิดเบือน และไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาองค์รวมของอุตสาหกรรมทั้งระบบ และทางสมาคมก็ได้ดำเนินการหาช่องทางกำหนดราคากลางการซื้อขายกุ้งแทนนั้น ล่าสุด สมาคมได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาอุตสาหกรรมกุ้ง เพื่อกำหนดราคากลางซื้อขายกุ้งจากเกษตรกรเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยจะพิจารณาจากต้นทุนการผลิตของเกษตรกร คุณภาพและขนาดกุ้ง โดยใช้ข้อมูลของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นเกณฑ์ รวมทั้งจะพิจารณาจากสถานการณ์ค่าเงินบาท ราคาตลาดส่งออก และอื่นๆ ประกอบกัน สำหรับตัวแทนจาก 12 บริษัทที่จะเข้าร่วมกำหนดราคาซื้อขายกุ้ง ประกอบด้วย บ.แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) (บมจ.) บ.อันดามันซีฟู้ด จำกัด (บมจ.) บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่นโปรดักส์ บจก.ไทยรอแยลฟรอเซนฟู้ด บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ บมจ.ไทยแลนด์ฟิชเชอรี่ โคลด์สตอเรจ บจก.จันทบุรีซีฟู้ด บจก.ยูเนี่ยน โฟรเซ่นโปรดักส์ บจก.มารีนโกลด์โปรดักส์ บมจ.ห้องเย็นเอเซี่ยนซีฟู้ด บจก.ไทยเอกมัยห้องเย็น และ บจก.ห้องเย็นกู้ดฟอร์จูน

 
 
  ฐานเศรษฐกิจ ราย 3 วัน หน้า 6 / 15 มิ.ย. 51 หน้า 6 วันที่ 15/06/2551  
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง