ชาวคลองเคียน รวมตัวทำบ้านปะการังเทียม
 
                         นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าฯ จ.พังงา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างบ้านปลาด้วยปะการังเทียม ที่บริเวณใกล้เกาะละวะ ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านในพื้นที่และใกล้เคียง ประมาณ 100 คน นำท่อ-เสารั้วซีเมนต์ประมาณ 1 พันลูก บรรทุกโดยเรือประมงไปทิ้งลงทะเลห่างจากแผ่นดินใหญ่ประมาณ 3 กม. ที่บ้านย่านสะบ้า หมู่ 4 ต.คลองเคียน พร้อมกับปล่อยปลาดอกหมาก ปลาเก๋า 500 ตัว เพื่อเป็นแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์ นายอนันต์ นันทบุตร กำนัน ต.คลองเคียน กล่าวว่า ชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพหลักทำประมงชายฝั่งและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแปรรูปอาหารทะเลและหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริม ปัจจุบันการใช้เครื่องมือประมงที่มีการทำลายล้างสูง เช่น อวนรุน อวนลาก ระเบิดปลา และการใช้สารพิษ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง หญ้าทะเล รวมทั้งป่าชายเลนใกล้เคียงทำให้สัตว์น้ำลดลงจึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น

 
 
  มติชน หน้า 9 วันที่ 28/02/2551  
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง