งานดังปี 27 "จระเข้พารวย"

 

 


 

กรมประมงจัดงานวันประมงแห่งชาติประจำปี 2557
ณ ท่าน้ำชัยยุทธ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 กันยายน 2557


 


กรมประมง โดย นายประมวล มีแป้น ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วม กิจกรรม "กทพ. รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระชนมพรรษา มหาราชินี 12 สิงหาคม 2557"
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ ท่าชัยยุทธ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 


 

สื่อมวลชนสัญจร "เส้นทางอุตสาหกรรมจระเข้ไทย"

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง และผุู้บริหารกรมประมง นำคณะสื่อมวลชน ชมเส้นทางอุตสาหกรรมจระเข้ไทยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ล่องเรือเจ้าพระยา และปล่อยพันธ์ุกุ้งสมเด็จฯ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557


 


ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำโครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร "บึงฉลาม"
นายประมวล มีแป้น  ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วย ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคกลาง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการแหล่งน้ำ
ร่วมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ  จำนวน  150,000 ตัว ณ บึงฉลาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน 
วันที่  16 กรกฎาคม 2557

 

 


 

ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 1 (นายเกียรติศักดิ์ โฆษิตชัยวัฒน์)

ตรวจติมตามงานตามแผนปฏิบัติราชการ/นโยบาย
ให้แก่ข้าราชการหน่วยงานสังกัดกรมประมง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557

 

 

 


 

อธิบดีกรมประมง พร้อมรองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 1 ตรวจติดตามงาน กลุ่มจังหวัดเขต 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2016 เวลา 08:46 น. )