นายสุวิทย์ คชสิงห์
ประมงจังหวัดบึงกาฬ
    ภาพ ข่าว กิจกรรม
   

1 มีนาคม 2559
กรมประมงเตรียมขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อทำแก้มลิงฯ

>> รายละเอียด

15-02/2559
นายสุวิทย์ คชสิงห์ ประมงจังหวัดบึงกาฬ ปล่อยตะพาบหัวกบ ณ วัดอาฮงศิลาวาส
>>> รายละเอียด

 
เสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ ศพจ.หนองคาย อบรมโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ประจำปี 2559>>> รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านประมง ประจำปี 2559
>>> รายละเอียด
/

ข่าวประชาสัมพันธ์

1.พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558
2.ประกาศกรมประมง เรื่องขอเชิญชวนผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ลดราคาปัจจัยการผลิตฯ
3.กฎกระทรวง กำหนดสัตว์น้ำที่ห้ามครอบครอง พ.ศ.2559 /ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาส่งมอบสัตว์น้ำที่ห้ามครอบครอง

ปลาประจำจังหวัดบึงกาฬ

ชื่อ ปลาบู่กุดทิง
ชื่อสามัญ Golden Sleeper
ชื่อวิทยาศาสตร์ Neodontobutis auramus

หน่วยงานส่วนกลาง (กรมประมง)
 
 
หน่วยงานระดับอำเภอ
 
 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ    
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
โครงการชลประทานบึงกาฬ
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
บึงกาฬ


 
 
  ข่าวประกาศ จัดซื้อ -จัดจ้าง หนังสือพิมพ์

1.ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง สอบราคาวัสดุการเกษตรโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด

2.ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายละเอียด
3.ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการเกษตรโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด

 
     
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
       
Free Counter 
   
 
ตั้งแต่ 01 ม.ค.2555
   

Last Update 29-12-2558