ลงนามถวายพระพร
Banner
ศูนย์บริการประชาชนด้านการประมง
จัดซื้อจัดจ้าง
หน้าหลัก ข้อมูลเรือประมง

เรือประมง

จำนวนเรือประมงที่จดทะเบียนและขอรับอาชญาบัตร

ปีการประมง 2553 (1 เมษายน 2553 - 31  มีนาคม 2554)

        
ลำดับชนิดเครื่องมืออำเภอรวม
เมืองทุ่งตะโกปะทิวหลังสวนสวี(ลำ)
1อวนลอยปลากระบอก- -2 - -2
2อวนครอบปลากะตัก80342241150
3อวนไดหมึก27913117367479
4อวนครอบหมึก 3 - -72 -75
5อวนลอยปลาทู 111238 -52
6อวนดำ (ล้อมจับ)961140273177
7อวนล้อมจับปลากะตักกลางวัน12666 -30
8อวนล้อมจับปลาหลังเขียว -4313 -20
9อวนลอยปลา28 --4-32
10อวนลากแผ่นตะเฆ่-คานถ่าง911 -43 -135
11อวนลากแผ่นตะเฆ่ 1 - - -1617
12อวนลาก( ลากเดี่ยว)16 - - - -16
13อวนลากคู่  (ลำ)2 - - - -2
14อวนรุน - - -415
15อวนลอย - --11 4960
16อวนลอยปู 3032411 -68
รวม649422362561371,320

 

จำนวนเรือประมงที่จดทะเบียนและขอรับอาชญาบัตร

ปีการประมง 2552 (1 เมษายน 2552 - 31  มีนาคม 2553)

        
ลำดับชนิดเครื่องมืออำเภอรวม
เมืองทุ่งตะโกปะทิวหลังสวนสวี(ลำ)
1เบ็ดราวอินทรีย์4 - - - - 
4
2อวนครอบปลากะตัก69246261144
3อวนไดหมึก292121522136513
5อวนครอบหมึก - - -66 -66
6อวนหมึก - - -1 -1
7อวนดำ (ล้อมจับ)7943421 -138
8อวนล้อมจับปลากะตักกลางวัน14636 -29
9อวนล้อมจับปลาหลังเขียว -1 -15 -16
10อวนลอยปลา83 -11654163
11อวนลากแผ่นตะเฆ่-คานถ่าง871 -43 -131
12อวนลากแผ่นตะเฆ่ - - - -1717
13อวนลาก( ลากเดี่ยว)16 - - - -16
14อวนลากคู่  (ลำ)8 - - - -8
15อวนรุน - - -516
16อวนลอยกุ้ง - -1 - -1
17อวนลอยปู - -144 -18
รวม65226261273591,271

จำนวนเรือประมงแยกตามชนิดเครื่องมือทำการประมง 
ปีการประมง 2551(1 เมษายน 2551 - 31 มีนาคม 2552)
  

อำเภอ

อำเภอ

อำเภอ

อำเภอ

อำเภอ

อำเภอ

 
 ลำดับ

         ชนิดเครื่องมือ         

 เมืองหลังสวน    สวี      ปะทิว      ทุ่งตะโก    ละแม     รวม   

 1

อวนลากแผ่นตะเฆ่-คานถ่าง

112

42

18

0

2

0

174

 2

อวนลากคู่

4

0

0

0

0

0

4

 3

อวนรุน

0

5

1

0

0

0

6

 4

อวนครอบปลากะตัก

69

21

1

0

2

0

93

 5

อวนล้อมจับปลากะตักกลางวัน  

12

0

0

0

6

0

18

 6

อวนล้อมจับปลาหลังเขียว

0

17

0

0

5

0

22

 7

อวนล้อมจับปลา

0

0

0

0

2

0

2

 8

อวนดำ(ล้อมจับ)

65

18

0

73

1

0

157

 9

อวนไดหมึก

244

5

0

143

13

0

405

 10

อวนลอยปลา

51

49

8

10

0

0

118

 11

อวนลอยปู

0

5

0

0

0

0

5

 

 รวม

557

162

28

226

31

0

1,004

 

 
ผู้บริหาร