สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับ    วิสัยทัศน์ :   เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนและสินค้าประมงได้มาตรฐาน

                  
แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียน ทบ.1
แบบฟอร์ม สป.10 12 14
คำขอให้ออกหนังสือ MD/FMD

สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

E-mail : fpo-khonkaen@dof.in.th โทร/โทรสาร 0-4324-6030-1
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ปลาพรม ปลาประจำจังหวัดขอนแก่น

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตามแนวแศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
)    Download1         

                                                                                                          Download2

        นายวิเชียร วรสายัณห์
     ประมงจังหวัดขอนแก่น

                   อบรมโครงการประมงอาสา ประจำปี 2561 ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ                                  หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

     
     
     

วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น โดยนายฉลอมชัย เปล่งชัย ประมงอำเภอบ้านไผ่ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๖ (ขอนแก่น) ทำการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ Smart Farmer ประจำปี ๒๕๖๑ หลักสูตรการวางแผนการจัดการฟาร์ม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์อำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

ศูนย์กลางข้อมูลคูู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์กลางข้อมูลคูู่มือสำหรับประชาชน