สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับ    วิสัยทัศน์ :   เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนและสินค้าประมงได้มาตรฐาน
แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียน ทบ.1
แบบฟอร์ม สป.10 12 14
คำขอให้ออกหนังสือ MD/FMD

สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

E-mail : fpo-khonkaen@dof.in.th โทร/โทรสาร 0-4324-6030-1
ข่าวประชาสัมพันธ
ปลาพรม ปลาประจำจังหวัดขอนแก่น
ระบบเงินเดือนข้าราชการ
ว่าที่ ร.ต.นวรัตน์ จิตร์ภิรมย์ศรี
     ประมงจังหวัดขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง งดจับปลาในฤดูปลาน้ำจืดมีไข่
16 มิถุนายน ถึง 15 ตุลาคม
ประชาสัมพันธ์การแจ้งข้อมูลกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ