สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับ    วิสัยทัศน์ :   เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนและสินค้าประมงได้มาตรฐาน

                  
แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียน ทบ.1
แบบฟอร์ม สป.10 12 14
คำขอให้ออกหนังสือ MD/FMD

สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

E-mail : fpo-khonkaen@dof.in.th โทร/โทรสาร 0-4324-6030-1
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ปลาพรม
ปลาประจำจังหวัดขอนแก่น

                                                 ประกาศจังหวัดขอนแก่น
                เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
                        ตามแนวแศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                 

                                                                                                              Download1         
                                                               Download2

      
        นายวิเชียร วรสายัณห์
     ประมงจังหวัดขอนแก่น

               

   ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
                          ในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดขอนแก่น

Download 1
Download 2

 

                     ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์ปลา)     
                                                                        Download
     
     
     

วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น โดยนายวิเชียร วรสายัณห์ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายบุญเกิด โสมปัดทุม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสาวชนากานต์ บุญมี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาวสุอารีย์ ศรีโฮง และนางรินรวี นครศรี เจ้าหน้าที่ประมงปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมงาน โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว.ณ โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง หมู่ ๒ ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน มีกิจกรรมจัดนิทรรศการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แจกเอกสารเผยแพร่ด้านการประมง พร้อมนำพันธ์ปลากินพืช ๑๐๐,๐๐๐ตัว มอบผู้นำชุมชนตำบลขามป้อมไปปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะ