ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

เมนูหลัก
:: หน้าหลัก
:: ประวัติหน่วยงาน
:: วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกรมประมง
:: หน้าที่ความรับผิดชอบ
:: ผู้บริหารกรมประมง
:: บุคลากร
:: ผลการพัฒนาบุคลากร
:: กฎหมายเกี่ยวกับกรมประมง

หน่วยงานต่างๆ
:: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
:: กรมประมง
:: ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืด
ภาคเหนือตอนบน ลำปาง
:: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
ลำปาง
:: จังหวัดลำปาง
:: DPIS
:: PPIS

ราคาสัตว์น้ำ
:: ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ
:: ราคาสัตว์น้ำ กรมประมง

ปลาประจำจังหวัดลำปาง


งานดังที่อยากให้ด


ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานกรมประมงจังหวัดลำปาง ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ
ในการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำแม่เสริม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเพิ่มอาหารโปรตีนให้ประชาชน จำนวน 200,000 ตัว


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1
วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ เทศบาลตำบลเวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
เปิดคลินิกฯ และมอบพันธุ์สัตว์น้ำแก่ตัวแทนหมู่บ้าน


พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ะสเปา บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนไฟ
อำเภอแม่ะ จังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558


โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559
โรงเรียนแจ้คอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558


พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2558
ณ อ่างเก็บน้ำแม่โกงกาง บ้านสันติสุข หมู่ 3 ตำบลทุ่งผึ้ง
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 8 กันยายน 2558
โดยนายวีรเดช สมวรรณ ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,000,000 ตัว


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เสริม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง  

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดลำปาง
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด
แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2558 (ด้านการประมง)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาตินายคุณชัย สุวรรณ
ประมงจังหวัดลำปาง

          

สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 0 5426 5056 โทรสาร. 0 5426 5005
E-Mail : fpo-lampang@dof.in.th