กิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา 11:05 น.
 

พื้นที่เนินงานประจำปี 2553

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดลำพูน

แผนงาน ส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตร

หน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

รายละเอียดงาน/กิจกรรม  สถานที่ดำเนินการ

ปริมาณ(ราย)

หมู่ที่

บ้าน

ตำบล

อำเภอ

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวฯ     
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ     
- กิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก  100  ราย

26

14

สันเจริญ

น้ำดิบ

ป่าซาง

 

18

8

บวกกอห้า

นครเจดีย์

ป่าซาง

 

30

3

หนองยวง

หนองยวง

เวียงหนองล่อง

 

26

1

เหล่าป่าก๋อย

น้ำดิบ

ป่าซาง

รวม

100

 

 

 

 
      
 

                                                ภาพกิจกรรม

 dsc07790.jpg - 913.96 Kb

อบรมเกษตรกรกิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก

ณ  ศาลาเอนกประสงค์ บ.สันเจริญ ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ในวันที่  23  พฤษภาคม  2553

dsc07836.jpg - 868.04 Kb

แจกปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรกิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก  

                              ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์  ต.นครเจดีย์  อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 

วันที่  24  พฤษภาคม  2553

 

แจกปัจจัยการผลิตแก่ เกษตรกรกิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน

ในวันที่  15  มิถุนายน  2553

По "Игры в карты в дурака скачать"прошлому опыту он знал, что Смит редко отсутствует на "Пратчетт терри скачать книга"рабочем месте, а когда отлучается, то носит с собой портативный спецрадиотелефон.

Очень скоро сюда придут солдаты.

Судя по первому впечатлению, Юма была абсолютно плоской.

Она знала это, потому что они смотрели на нее и посылали ей воздушные поцелуи.

Они-то, наверно, как раз на это рассчитывают.

Мы не собираемся метаться, словно бык на арене лишь бы что-нибудь сделать.

О мудрый "Скачать книги дин кунца"император, нам грозит большая опасность.

Он "Шрифт пушкина скачать"несколько походил на гигантского, величиной с ""человека, таракана.

Песок заморозится на большую глубину, и ты сможешь ""пройти по нему.

Она накрыла его ""своей камуфляжной курткой, слабо улыбнулась своим мыслям ""и уставилась на плакат с Астером и ""Роджерс.

Туловище проследовало долей секунды позже.

Передайте вашему американскому начальству, ""что мы едем, сказал Земятин.

Потом последовали крики ужаса и лай собаки.

Свернулся ""под кибиткой, рассчитывая провести там ночь, а утро вечера мудренее.

Ты ""имеешь лучшее обоих миров, ты ""знаешь, проговорила она, то, что редко дается человеку.

Повернувшись, инженер уголком глаза стал рассматривать темную сторону теплообменника.

Но ""звук их бега преследовал его и ""во сне.

Но ""взрывная сила и не была целью.

Машина накренилась, воздушная подушка перекосилась, машину стало бросать из стороны в сторону, потом она зависла на месте.

Я видел среди них даже кентавров.

Это искусство, которое дается лишь долгой практикой, составляло, как видно, предмет особой профессиональной гордости бармена и неотъемлемую принадлежность его ремесла.

МОЛОДОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ КОРОЛЬ ЖЕНИТСЯ НА КРАСАВИЦЕ.

Там был маленький книжный магазин, ""в который я ""любил заглядывать примерно раз в неделю, чтобы посмотреть на новые поступления.

Приветствую вас, Император Смит, сказал Чиун.

Нам Пайком воскресила в памяти ее образ, да так живо, будто он только что вспомнил.

Он и есть желтоглазый воин из моего сна.

После этого он некоторое время следил за порхающими над цветами бабочками, а затем запер дверь и прошел во внутреннюю комнату, где приготовил себе мощные снадобья.

Ты, естественно, немедленно сообщишь нам о своем решении.

Чтобы не тратить времени зря, я готовился к визиту на Иллирию.

Покажи им свою заинтересованность и продемонстрируй величие.

Смерть смотрела им в лицо с неумолимой неотвратимостью.

Человек двадцать с возмущением схватились за ружья и прицелились в виновницу переполоха.

Так нет же, каждому подавай родословную, вот и приходилось печатать эти родословные и из какой-нибудь коширжской дворняжки, родившейся на кирпичном заводе, делать самого чистокровного дворянина из баварской псарни Армина фон Баргейма.

Но больной лежал теперь не в зарослях, где вокруг него рыскали койоты, а над ним кружили черные грифы, не в хижине и не в тюрьме, где за ним почти не было ухода.

Снова прокатившийся по лесу заливистый собачий лай прозвучал на этот раз так близко, что я невольно нагнулся, думая увидеть пса.

Но мы не обнаружили ни одного живого индейца, не могли даже отыскать тропинку, по которой они скрылись.

Не было никакой необходимости в их смерти, сказала королева Аларкинская.

Но он коренной здешний житель, он их поля ягода не то что охотник, и все здесь любят его.

Обернувшись, Римо увидел, "скачать cs extreme v5"как тот уже выбегает из комнаты.

Первой жертвой будет Желтый Джек, которого сожгут живым.

Дону Амбросио вид рудника огромной выемки в скале, среди груд кварца, и в глубине ее вид богатой жилы был милее всех цветов на свете.

Честно говоря, капитан Матучек один из лучших наших оборотней,-польстил он.

Особенно "Диагностика болезней внутренних органов. Том 7: Диагностика болезней сердца и сосудов"если речь идет о молодых.

Жара, жажда, "Все правила английского языка в схемах и таблицах"соленый пот и подавленное желание действовать любой ценой несомненно сделают свое дело.

Другое щупальце в форме громадного молотка начало медленно опускаться "Карта автомобильных дорог №6: Россия. От Москвы до Санкт-Петербурга"ей на голову.

Корнглоу ощутил свежее дыхание "Мужчина и женщина"ветерка на своей щеке "Книга Гастронома. Рецепты для начинающих"и глубоко вздохнул, однако вздох его "Конструктор мультфильмов "Мульти-пульти" Справочник-практикум для школьников"прозвучал печально.

Добравшись до маленького балкончика, он притаился "Alice in Wonderland & Through the Looking-Glass"в тени колонны, решив немного передохнуть.

Нет, Биша, нет нужды "Оригами для самых маленьких"проверять Сета.

Тем не менее ваше удовольствие от нашей встречи возвращено вам стократ.

Мистер Вустер, вы можете остаться в этой комнате до завтра.

У него контора на Сэнт Мэри Экс.

Готово, известил Чиун, вернувшись в дом Мастеров.

Ну, а если вы столь любопытны, что пренебрежете приличиями и последуете за ней, то, пожалуй, окажетесь свидетелем запретного свидания в глухом переулке или где-нибудь в тополевой аллее.

Для нее доктор Смит был очередным начальником, который занимался высокими материями.

Если уж речь зашла о краже скота, "сериал спартак 3 сезон скачать"господа, то я могу рассказать вам забавный случай, имеющий непосредственное отношение к теме нашего разговора.

Он увидел, "the rasmus the shadows скачать"что из самых ворот каменные ступени в массивной стене ведут вверх, на асотею.

Она была послана в форт, а оттуда привезена сюда.

Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, обо всем следует рапортовать,-неумолимо "скачать новых клубняков"продолжал Швейк.

После каждого перерыва "игры крестики нолики на раздевание"птица все тише взмахивала крыльями, рыба все медленнее шевелила плавниками.

Если надо, можно воспользоваться даже теми.

Я опомнился, только когда Ринггольд уже ушел далеко.

Джек побежал и указал точное место.

Как друг нашей семьи он счел необходимым присоединиться к нашему походу.

На каждом осле волосяной недоуздок; конец его держит темнокожий погонщик в причудливой одежде из той же самой черной материи.

Он вовсе не такой нелепый, Виргиния.

Но даже океан не создает впечатления такого бесконечного пространства.

Мчавшаяся галопом лошадь не остановилась, но метнулась в сторону, словно чего-то испугалась волка, ягуара, пумы или другого хищника.

Не мудрено, что лошадь одичала, таская на себе черт знает что.

Я не заслуживаю благодарности, сказал незнакомец, так как оставляю вас на произвол судьбы, но, к несчастью, я не располагаю свободным временем.

Его грубый смех, сопровождаемый ругательством, еще сильнее испугал более робких из присутствующих и, казалось, произвел впечатление даже на всадника без головы.

На одном из табуретов посреди комнаты сидел человек, который никак не мог быть самим мустангером.

Кровь быстрее заструилась в моих жилах, сердце забилось ровнее и свободнее, а душа ликовала.

Птицы пели, денек выдался теплым, солнце поднималось в зенит.

Фауст и Гавриил пригласили Аззи занять свободное место за их столиком и предложили выпить пива.

Глядь уж попал в "скачать супер перцы перцы" какую-то странную ситуацию, которая неизбежно кончается войной или просто дракой.

Твое чувство времени стало "Скачать футажи огни" куда лучше.

Опасные дорожные условия, сообщил "скачать на телефон бесплатный телевизор" голос диктора.

Они прошли меж "скачать оперы для компьютера" деревьев, обогнули последний куст.

Вообще-то он их не любил, но сейчас ничего, терпел как-то.

В его памяти всплыли слова Ларика на заключительной стадии посвящения что такое вполне может произойти, что может не получаться даже самая элементарная работа.

Понимаю,-сказал Смит, хотя на самом деле ничего не понимал.

Он скоро появится и пройдет стороной.

Он двигался так грациозно, производя шума меньше, чем струйка дыма, что я подумал, не кугуар-оборотень ли он.

Лайонел, как зачарованный, смотрел на свинину в тесте.

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2013 เวลา 04:36 น. )
 

ข่าวด่วน

ประกาศห้ามจับปลาฤดูวางไข่

ข่าวสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
เรื่องฤดูน้ำแดงห้ามจับปลาในฤดูปลาวางไข่

             “ฤดูน้ำแดง”   เป็นฤดูที่ฝนตกลงมา  ได้ชะล้างหน้าดินและพัดเอาตะกอนธาตุอาหาร ต่าง ๆ  ลงสู่แม่น้ำ
ลำคลอง ทำให้น้ำกลายเป็นสีแดง  จึงเรียกฤดูนี้ว่า  “ฤดูน้ำแดง”   ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ปลาน้ำจืดผสมพันธุ์   และวางไข่
              ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง จึงออกประกาศกำหนดให้ตั้งแต่วันที่  16  พฤษภาคม   ถึง  15  กันยายน  ของทุกปี เป็นฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ในท้องที่ทุกจังหวัด  และช่วงดังกล่าวนี้    ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงด้วยเครื่องมือทำการประมง  หรือด้วยวิธีใด ๆ  ในที่จับสัตว์น้ำจืดทุกท้องที่ทุกจังหวัด เพื่อสงวนพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่กำลังมีไข่  และเลี้ยงตัววัยอ่อนมิให้ถูกทำลายมากเกินไป   โดยยกเว้นการทำประมงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ  หรือทำการประมงเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ  หรือรวบรวมลูกสัตว์น้ำหรือสัตว์น้ำวัยอ่อน  เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพาะเลี้ยง โดยได้รับหนังสืออนุญาตจากอธิบดีกรมประมงเท่านั้น
             ส่วนจังหวัดลำพูน   กรมประมงประกาศให้จังหวัดลำพูน  มีวันคุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่    ในระหว่างวันที่
  1  มิถุนายน  ถึง  30  กันยายน  ของทุกปี  หากผู้ใดฝ่าฝืน  ตามประกาศดังกล่าว  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่  5,000 –  10,000 บาท  หรือจำคุกไม่เกิน  1  ปี  หรือทั้งจำทั้งปรับ
             สำหรับเครื่องมือที่อนุญาตให้ทำการประมงได้เป็นเครื่องมือบางชนิดที่ไม่ทำลายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างรุนแรงตามที่กฎหมายกำหนด  ดังนี้   1. เบ็ดทุกชนิดยกเว้นเบ็ดราว   2.  ตะแกรง  สวิง  ช้อน  ยอ  และชนาง   3.  ไซ  ตุ้ม  อีจู้  ลัน  โปง  และโทง   4.  การทำประมงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
             จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบ และให้ความร่วมมือ ห้ามจับปลาช่วงฤดูปลาวางไข่ในระหว่างวันที่  1  มิถุนายน  -  30  กันยายน  ของทุกปี  “ปล่อยสิบ  เกิดแสน”

 

---------------------------------------------------

            

 

Может "Скачать все серии спанч боб"быть, нам лучше поговорить об этом в кладовой, предложила она.

Вся "Скачать новую книги"наша братва этих "Скачать кряки бесплатно"мест избегала, потому что ротмистр над всеми производил свои опыты.

Пу Каянг несли по улицам под восторженные крики "Домашния студия звукозаписи скачать"односельчан, выстроившихся от главной площади до самого "Билайн поменять тарифный план"ее дома.

Оба конвоира были ремесленники из деревни, "Бриджит джонс грани разумного скачать"отцы семейств.

Он уже понял, что запись погибла, "Скачать медиа проигрыватели"и теперь хотел спасти хотя "Игры винкс пазлы энчантикс"бы камеру.

Не раздумывая, мы бросились за ним.

Мистер Параден был человеком "Сочинение о любви чехов"действия.

Не дожидаясь, пока шасси вертолета коснется земли, "Краткое содержание отцы и дети тургенева"Римо выпрыгнул из машины.

Этот вопрос был "Набоков машенька краткое содержание"вызван неожиданной догадкой, и мустангер с волнением ждал ответа.

Анна ""расспрашивала его о ""Рабиновиче и узнала немало интересного.

С каждой морской ""саженью он ближе к спасению жизни своих спутников; каждая сажень означает, что "Краткое содержание старик и море хемингуэя"пловцам придется сделать на один ""взмах руки меньше, а они настолько устали, что "Мики ньютон скачать"и такое усилие для них не шутка.

Мейтланд ""стал хлестать траву перед собой, отождествляя пышную поросль со всеми своими мучениями.

В ""углу помещался перегонный куб.

Еще за десятку Урбанов ""узнал кое-что поинтереснее.

Самым ранним ее воплощением ""была, насколько мне известно, ""бывшая подружка Люка, "Скачать counter strike global offensive beta скачать"Гейл.

Но я не мог не "Игра гостиница у моря"признать, что Ходок прав.

Увидев Джеми, солдаты "Новинки игр 2012 смотреть"заорали и замахали руками, но, ""подъехав ближе, стихли, разглядывая ""распростертое тело Хью.

Свои отчеты он сдавал в ""вычислительный центр конторы недалеко от мичиганского города Кал-каски.

Я все рассчитал так, чтобы именно в этот момент вторая луна, слепяще-белая, взошла над горизонтом.

Вот мы сидим здесь через много лет после тех событий, а все осталось ""по-старому.

Она, в свою очередь, старалась от них сбежать и стремилась к лесу, чтобы укрыться там за деревьями.

Римо не удержался от язвительного комментария на эту ""тему.

Наблюдая за тем, как выгружают из грузовиков тот ""единственный материал, которого недоставало алхимикам Средневековья, он чувствовал себя так, словно ему аплодируют, снизойдя со своего королевского величия, все его предки.

После теплого приема, оказанного мне зверюшками, я прошел домой и принял душ, заодно избавившись от грима, делавшего из меня Л.

Он "Песня аллегровой ты не такой скачать"придется отправиться на охоту после полудня.

Через безвременный промежуток времени они, наконец, приближаются к странному строению, похожему на серый "Марио игры простые"кокон, парящему перед ними в пространстве без верха и низа.

А вы не догадываетесь, мой дорогой полковник

Дальше он уже ничему не удивлялся.

Я не знаю, масса Стумп, "Игры сталкер на компьютер скачать"ничего не знаю.

Теперь он был дровосеком вместо своего бывшего соперника, и ему приходилось ежедневно работать в лесу и постоянно наблюдать за привычками и повадками обитателей лесов; благодаря этому он стал "Скачать слушать и рингтоні"еще более искусным охотником.

А эту курицу, осмелюсь доложить, я не украл, я никого не ограбил и держал себя, помня "Скачать саундтрек к к фильмам тарантино"о присяге, вполне прилично.

Бог бесконечно милостив и справедлив,-торжественно возгласил обер-фельдкурат.

С силой "Роналдиньо"сжимая ее горло, он вплотную прильнул к ней.

Но как непохожи "скачать музыку крис паркер"были причины, толкавшие на "Пятьдесят оттенков серого"борьбу каждую из сторон!

Ох, не можешь же ты принимать это всерьез, "скачать фильм камасутры"начал было Римо, "скачать соло на клавиатуру"но Чиун заставил его замолчать таким взглядом, что "меню для группы вконтакте скачать"от него и гранитная скала "скачать виндовс 8 на русском языке через торрент"могла бы расколоться.

Многие из них улыбаются, пояснил Рубин.

А тело у нее было как раз такое, "Страстная ночь в зоопарке"о каком он мечтал.

Я мечтала о "Электронные словарь скачать"таком мужчине, который будет относиться ко мне по-особенному, Дейл.

Было очевидно, что она невнимательна; "Система учета обязательств в Республике Казахстан"она почти не слушала Робладо и явно "Система учета труда на предприятии ООО 'ИВА'"тяготилась его обществом.

Если "Система учетной политики в ООО 'ОптТрейд'"туда что-нибудь водрузить, все взгляды сразу же обратятся "Систематизация документов. Формуляр приказа"на этот предмет.

И не забудь сказать ему, что сам ты "Систематизация особенностей учета в бюджетных учреждениях"находишься на третьем "Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)"уровне.

Франциско учтиво выслушал все претензии, после чего двумя "Системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота"выстрелами выбил ему глаза.

И еще у "Системы документации в Российской Федерации"стрелка возникло ощущение, что сегодня старик был "Системы документации. Правила составления документов"не один.

Вне себя от ярости, он уже выскочил в коридор, когда услышал "Системы управленческого калькулирования себестоимости продукции промышленного предприятия"за спиной голос Корнфлейка.

evden eve nakliyat gebze evden eve nakliyat maltepe evden eve nakliyat kartal gebze evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve evden eve nakliye nakliyat evden eve nakliyat ankara evden eve nakliyat adana evden eve nakliyat izmir evden eve nakliyat iş elbiseleri iş ayakkabıları intizar dinle intizar şarkıları