จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้18
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้32
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้96
mod_vvisit_counterเดือนนี้470
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด18588
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
 
 
 
ขอเชิญร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
๕ ธันวามหาราช ณ บริเวณหนองอิสานเขียว ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ในวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน
 ***********************************************
 
 
เมื่อวันที่ ๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๖  กรมประมง สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การวิเคราะห์และกำหนดรูปแบบโครงสร้างของกรมประมง โดยกำหนดร่างโครงสร้าง
กรมประมง ดังนี้
 **********************************************
  
 
 วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖  นายรักสัจจ์ ศุขเกษม  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ ที่ว่าการอำเภอ
นาดูน โดยให้บริการด้านวิชาการ เอกสารการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น
ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก
 ******************************************************************
  
 
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
มหาสารคาม และองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  ๕ ธันวามหาราช  ปล่อยปลา ๕๐๐,๐๘๙ ตัว  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก
*******************************************
 
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ
ณ โรงเรียนบ้านผือ ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดยให้คำแนะนำเกษตรกร
ด้านการประมง เอกสารการประมง และมอบพันธุ์ปลาปล่อยแหล่งน้ำสาธารณะ ในพื้นที่
*************************************************************
   
 
 
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์ ประมงจังหวัดมหาสารคาม
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ซึ่งตรงกับ
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ของทุกปี   
**************************************************************************
 
 
 วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา๐๙.๐๐ น. นายอดุล จันทนปุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานที่ประชุมคณะกรรมการฯ
พิจารณาจัดทำประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับ
สัตว์น้ำประเภทที่สาธารณะประโยชน์ แม่น้ำชี จังหวัดมหาสารคาม มติที่ประชุมเห็นชอบ
ในร่างดังกล่าว โดยให้สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม แก้ไขในบางประเด็น
และดำเนินการจัดทำประกาศตามขั้นตอนต่อไป  
********************************************************************************

    

การเลี้ยงกบในกระชัง

การเลี้ยงหอยขม1

การเลี้ยงหอยขม2

เลี้ยงปลาอย่างไรให้โต

งานดังที่อยากให้ดู ปี55

งานดังที่อยากให้ดู ปี56