head
หน่วยงาน วิสัยทัศน์ แผนงานโครงการ สารสนเทศ
       
ประมงจังหวัด
internet 
ทะเบียน
 
ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ
 
เริ่มนับ 25/11/2553
น้ำตกตาดขาม
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานดังที่อยากให้ดูปี 55 กรมประมง
จังหวัดนครพนมประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กำหนดยื่นซอง ๒๑ พฤษภาคม - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖  เปิดซองสอบราคา  ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุม สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม  เวลา ๑๓.๓๐ น.  Update  ๒๑-๐๕-๕๖   รายละเอียด
โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมงกุฎราชกุมาร ครั้งที่ ๑ ที่โรงเรียนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทางสำนักงานฯได้จัดนิทรรศการ และให้คำปรึกษาด้านการประมง อีกทั้งมอบลูกพันธุ์ปลาแก่ชุมชน
Update  ๒๑-๑๒-๕๕
รายละเอียด
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทางสำนักงานฯได้ทำการต้อนรับ ข้าราชการกรมประมงตามแผนพัฒนาบุคคลากรจากจังหวัดชายแดนใต้ มาทำการศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคุณภาพของบริษัทโกรเบสท์
และเข้าชมสาธิตวิธีทำอาหารสัตว์น้ำพื้นบ้านจากตัวชีปะขาว
Update ๒๐-๑๒-๕๕ รายละเอียด
งานเทศกาลกินปลาลุ่มน้ำสงคราม วันที่ ๑๕ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมี ฯพณฯ ดร.ประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน
Update  ๑๖-๑๒-๕๕
รายละเอียด

คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ Update  ๕-๑๒-๕๕ รายละเอียด

ผต.อุมาพร ตรวจราชการ เขต ๑๑ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายขจร หลิมวานิช ปลัดจังหวัดนครพนม ประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
Update  ๐๔-๑๒-๕๕
รายละเอียด
ผต.อุมาพร ตรวจราชการ เขต ๑๑ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการ กรมประมง ติดตามผลการปฏิบัติงานและมอบนโยบาย ให้หน่วยงาน กรมประมง ในพื้นที่เขต ๑๑ ที่ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัด นครพนม  Update  ๑๘-๑๑-๕๕ รายละเอียด
ผวจ.ปล่อยปลาที่บึงกอง ธาตุพนม วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕  จังหวัดนครพนมจัดพิธีปล่อยพันธุ์ สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเนื่อง ในวันประมงแห่งชาติ ที่แหล่งน้ำบึงกอง ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม โดยมี นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี  Update  ๐๖-๑๐-๕๕   รายละเอียด
รวมข่าว
ประชาสัมพันธ์จากกรมประมง
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการประมง
อาหารจากผลิตภัณฑ์ประมง
การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ
การแพร่พันธุ์ปลาน้ำจืดในไทย
เครื่องมือทำการประมงของไทย
รูปสัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำ
พยากรณ์อากาศจาก Yahoo.com
พยากรณ์อากาศจาก weather
ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม
ราคาน้ำมัน
ราคาทองคำ
ราคาแก๊สหุงต้ม
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สลากออมสิน
 
 
กระทรวงกษ.
กรมประมง
หน่วยงานย่อยกรมประมง
สำนักผู้ตรวจ กปม.
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดฯ
กองการเจ้าหน้าที่
จังหวัดนครพนม
สปจ.นพ
อุตุนิยมวิทยา
สภาพัฒน์
ธกส.
มาตรฐานอาหาร
องค์การมหาชน
ฐานข้อมูลภาครัฐ
รัฐบาลไทย
กองสลาก
 
 
 
bottom