head
หน่วยงาน วิสัยทัศน์ แผนงานโครงการ สารสนเทศ
       
internet 
ทะเบียน
 
ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ
 
 
 
เริ่มนับ 25/11/2553
น้ำตกตาดขาม
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานดังที่อยากให้ดูปี 55 กรมประมง
 

 

ข้าราชการ พร้อมพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ได้ร่วมกิจกรรมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  28 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (ภาคเช้า)

(เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559) ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ และพิธีสืบดวงชะตา เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมอายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม  2559  รายละเอียด

วันนี้ (14 ก.ค.59) นายอุดมชัย อาภากุลอนุ ประมงจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ที่มีความเป็นห่วงในตัวพี่น้องเกษตรกรผู้เลี่ยงปลากระชังเป็นอย่างมาก เนื่องจากในช่วงนี้ฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิดน้ำแดงขึ้นในหลายพื้นที่จึงกลัวว่าปลาที่เลี้ยงจะน็อกน้ำ จึงได้ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ตำบลอาสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งได้นำพันธุ์ปลามาแจกเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา โดยใช้งบของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังของจังหวัดนครพนมให้เพิ่มมากขึ้น รายละเอียด

สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ได้ร่วมกิจกรรม การจัดตั้งศูนย์ท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติฯ ในช่วงวันหยุด เทศกาล ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559 ได้จัดตั้งศูนย์บริการ ณ มณฑลทหารบกที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาล รายละเอียด

พิธีเปิดโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559  พลโทมนัส หนูวัฒนา. ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ประธานกรรมการ ประกวดหมู่บ้าน อพป. ระดับภาค  ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 50 ถุง   ณ หนองแสง หมู่ 5  ต. นามะเขือ. อ. ปลาปาก เมื่อวันที่ 12 ก.ค.59 รายละเอียด

นายอุมดชัย อาภากุลอนุ ประมงจังหวัดนครพนม พร้อมคณะกรรมการ  ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  ต.โพนแพง ต.นาถ่อน ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 รายละเอียด

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Fieled day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายประมวล มุ่งมาตร เป็นประธานเปิดงาน  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 รายละเอียด

 

สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ยินดีต้อนรับ ท่านเขมชาติ  จิวประสาท ผู้ตรวจราชการกรมฯเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียด

รวมข่าว
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการประมง
อาหารจากผลิตภัณฑ์ประมง
การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ
การแพร่พันธุ์ปลาน้ำจืดในไทย
เครื่องมือทำการประมงของไทย
รูปสัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำ
พยากรณ์อากาศจาก Yahoo.com
พยากรณ์อากาศจาก weather
ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม
ราคาน้ำมัน
ราคาทองคำ
ราคาแก๊สหุงต้ม
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สลากออมสิน
 
 
กระทรวงกษ.
กรมประมง
หน่วยงานย่อยกรมประมง
สำนักผู้ตรวจ กปม.
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดฯ
กองการเจ้าหน้าที่
จังหวัดนครพนม
สปจ.นพ
อุตุนิยมวิทยา
สภาพัฒน์
ธกส.
มาตรฐานอาหาร
องค์การมหาชน
ฐานข้อมูลภาครัฐ
รัฐบาลไทย
กองสลาก
 
 
 
bottom