ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 โทร.073-532052 โทรสาร 073-532053
   
นายวัชรินทร์ รักษ์ยอดจิตร
ประมงจังหวัดนราธิวาส
ประวัติหน่วยงาน
การจัดวางปะการังเทียม ในทะเลจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสุรจิตติ์ อินทรชิต รองอธิบดีกรมประมง
อัตรากำลัง
นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พล.ท.พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาค 4
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ร่วมด้วยภาคเครือข่ายประชาชน ประมงพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมสังเกตุการณ์ กว่า 300 คน
จำนวนผู้เข้าชม
hit counter
โครงการคลินิกเกษตรฯ
27 ธ.ค. 53
โครงการจัดสร้างแหล่งปะการังฯ
โครงการเฝ้าระวังทรัพยากรฯ
จับผลผลิตปลากะพงในกระชังในเขตพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ตามโครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ไทยเข้มแข็ง)
ข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ
ข้อมูลการเพาะเลี้ยงจระเข้
การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติก
การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์
การเลี้ยงปลากะพงขาว
การจัดทำอาหารสำเร็จรูป
   
ประชาสัมพันธ์! เต่าตนุ เป็นสัตว์ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
 
กรมประมง
จำเป็นต้องมีการอนุรักษ์ไว้ ผู้ใดจับและมีไว้ในครอบครองผิดกฎหมาย มีโทษทั้งจำและปรับ
 
สถานีประมงน้ำจืดนราธิวาส
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ นราธิวาส  
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง  
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา  
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา    
 
   
   
 
   
   
  ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(นายถาวร เสนเนรยม)
  ตรวจติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรในโครงการไทยเข้มแข็ง
  (ด้านประมง) ณ บ้านศาลาใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาใหม่
  อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
   
     
 
   
  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประมงจังหวัดนราธิวาส
  ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตาม
  โครงการไทยเข้มแข็ง ณ บ้านศาลาใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาใหม่
  อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
   
   
     
   
   
 

 
 
 
ข่าวสารจาก www.nicaonline.com
 
     
 
 
 
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 
 
โทร.073-532052 , 073-532163 แฟ็กซ์ 073-532053
 
   
Mail office : fpo-naratiwas@dof.in.th , fisheries_nara@hotmail.com