วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน "โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว" ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ หมู่ ๓ หมู่๑๓ และหมู่๗ ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ดูรายละเอียดชมคลิปข่าว

 


นางนิตยา ทักษิญ
ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำหน่วยงานส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ออกบริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ บ้านสุขสำราญ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง ดูรายละเอียด
วันที่ 14,16-17 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน โครงการสนับสนุนด้านการประมง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอโนนสัง และอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ดูรายละเอียด

วันที่ 31 มกราคม 2555 หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดหนองบัวลำภู ออกบริการเกษตรกรตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ดูรายละเอียด
วันที่ 12 มกราคม 2555 นายกอบเกียรติ กาญจนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำหน่วยงานราชการจังหวัดหนองบัวลำภูและอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ออกบริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ บ้านหัวนา หมู่ที่ 1 ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ดูรายละเอียด
 
แบบ จ.ส.น.1
แบบฟอร์ม สป. 10 11 12 13 14 15 16
แบบฟอร์มโครงการส่งเสริม ฯ สส 1,3  สส.2,4
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทบ.1 ทบ.2
แบบฟอร์มคัดเลือกกลุ่ม/เกษตรกรดีเด่น
เอกสารประกอบการฝึกอบรมการประชุมรับฟัง
และระดมความคิดเห็นการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนอุบลรัตน์
ครั้งที่ 2
มาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี(GAP)
เพิ่มทักษะและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Ms Word
Ms Excel Ms PPT
ระบบติดตามเฝ้าระวัง เตือนภัย
พยากรณ์อากาศ 7 วัน
ประกาศเตือนภัย
ระบบโทรมาตรเขื่อนอุบลรัตน์
สถิติผู้เข้าชม
Website counter
เริ่มนับตั้งแต่ 1 ต.ค. 2552
ปรับปรุงเว็บล่าสุด
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555

   
 
 

สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร./โทรสาร 0-4237-8471
    E-Mail : fpo-nongbualam.dof.in.th
webmaster  :  boonlai@sanook.com