ข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ / การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ / การทำอาหารสัตว์น้ำ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
 
การเลี้ยงปลานิล
การเลี้ยงปลาเผาะ
การเลี้ยงปลาสลิด
การเลี้ยงปลาแรด
การเลี้ยงปลากดหลือง
การเลี้ยงปลาปลาสวาย
การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
ข้อมูลพรรณไม้น้ำ
ข้อมูลพันธุ์สัตว์น้ำ
การแพร่พันธุ์ปลาน้ำจืดในไทย
การเพาะเลี้ยงปลายี่สก
การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติก
การเลี้ยงกบ
การเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาว
การเลี้ยงปลาบู่
การทำอาหารสัตว์น้ำ

 

 

 

 

สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร./โทรสาร 0-4237-8471
    E-Mail : fpo-nongbualam.dof.in.th