โครงการทำบุญวันพระพบปะประชาชน อำเภอเคลื่อนที่
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ นายจิระศักดิ์ ศรีคชา นายอำเภอหนองบัวแดง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง  ๆ และประชาชน ร่วมกันทำบุญตักบาตร ตามโครงการทำบุญวันพระพบปะประชาชน ณ วัดป่าบ้านวังทอง  ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง และโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนของหน่วยงานต่าง ๆ นางจิราลักษณ์ กุลนารัตน์ ประมงอำเภอหนองบัวแดง พร้อมด้วยนายลิขิต สีไพร ประมงอาสา ต.ถ้ำวัวแดง ร่วมออกปฎิบัติงานให้บริการประชาชนในครั้งนี้ด้วย

 

 จัดทำโดย   สำนักงานประมงอำเภอหนองบัวแดง
ที่ตั้ง  ที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

 โทร. 081 - 8796349
E-MAIL : peky08@sanook.com