ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดปัตตาน