ชาวประมงมั่นคง ผลผลิตประมงได้มาตรฐาน ยั่งยืนนานแหล่งทรัพยากร

กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

หน้าหลัก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
 
ผลการปฏิบัติงานชุดเฉพาะกิจในการดำเนินการจับกุมเรืออวนลากที่ละเมิด
กฏหมายประมงในอ่าวปัตตานี และพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานี

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรมหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ประจำปีพุทธศักราช 2556
ณ คลองบ้านนาเกตุ หมู่ที่ 1 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (นายประมุข ลมุล) เป็นประธาน

ประมวลภาพกิจกรรม
การส่งเสริมการทำประมงที่ถูกกฏหมาย และฟื้นฟูทรับยากรสัตว์น้ำในอ่าวปัตตานี
วันที่ 18 มิถุนายน 2556


นายประมุข ลมุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  พร้อมด้วยประมงจังหวัดปัตตา นี และหัวหน้าศูนย์บริหารจัดกา รประมงทะเลปัตตานี นำคณะออกเยี่ยมประมงพื้นบ้า นก่อนเดือนรอมฎอมจะมาถึง เพื่อให้กำลังใจ ป้องปรามเรือประมงที่ทำผิดก ฎหมาย และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยการปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 500,000 ตัว บริเวณอ่าวปัตตานีและพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานี ดูภาพเพิ่มเกิม

ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ยับยั้งการทำประมงผิดกฏหมาย
ในอ่าวปัตตานี และพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานี

ประชุมเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการจัดการเกี่ยวกับการใช้
เครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อปริมาณสัตว์น้ำในอ่าวปัตตานี
ตลอดจนเพื่อการมีใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

กรมประมงเดือนภัยน้ำท่วม
ขอให้เกษตกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากทางราชการ
เตรียมการป้องกันและแก้ไขไว้ล่วงหน้าupdate08/10/2555 ..เพิมเติม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pattani

ปจ
นายเวทมนต์ บุญผ่องศรี
ประมงจังหวัดปัตตานี ดูประวิติ

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
 
 
กฎหมายประมง
 
 
 
 
 
 
สถิติประมงจังหวัดปัตตานี
 
 
 
 
 
 
ราคาสัตว์น้ำ
 
 
 
 
การประมงน้ำจืด
 
 
 
 
 
 
การประมงน้ำกร่อย
 
 
 
การประมงทะเล
 
 
 
 
 
การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน
 
 
 
 
 
 
การแปรรูปสัตว์น้ำ
 
 
   
 
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี    อาคารศาลากลางจังหวัดปัตตานี    ถ.เดชา   อ.เมือง   จ.ปัตตานี  โทร. 073-349591
E-mail    Office  :   fpo-pattani@dof.in.th