ปริมาณน้ำในกว๊านพะเยา

แหล่งต้นน้ำกว๊านพะเยา

          น้ำในกว๊านพะเยามีต้นกำเนิดมาจาก ลำน้ำต่าง ๆ ของเทือกเขาผีปันน้ำทางทิศตะวันตก ของจังหวัดพะเยา ลำน้ำที่ไหลลงสู่กว๊านพะเยา จำนวน 10 ลำน้ำ ได้แก่ ลำห้วยแม่ปืม ลำห้วยแม่เหยี่ยน ลำห้วยแม่ต้ม ลำห้วยแม่ต่ำ ลำห้วยแม่ต๋อม ลำห้วยแม่ตุ่น ลำห้วยแม่นาเรือ ลำห้วยแม่ต๊ำ ลำห้วยแม่ใส และลำน้ำอิง

แสดงปริมาณน้ำเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.) ระหว่าง ปี 2543-2545
เดือน
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2545
มกราคม
32.05
28.85
34.61
กุมภาพันธ์
30.52
24.95
31.86
มีนาคม
29.40
25.47
29.40
เมษายน 27.58 25.12 25.47
พฤษภาคม
28.21
25.64
27.04
มิถุนายน
31.86
31.86
29.96
กรกฎาคม
33.61
29.77
28.12
สิงหาคม
33.81
49.55
30.33
กันยายน
33.22
46.26
45.34
ตุลาคม
35.61
44.65
34.61
พฤศจิกายน
37.26
40.87
41.75
ธันวาคม
31.86
37.05
35.82

 

ระดับน้ำเฉลี่ย (เมตร รทก.) ระหว่างปี 2536-2545
เดือน
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
มกราคม
392.09
391.44
391.4
391.44
391.48
391.22
391.41
391.44
391.27
391.57
กุมภาพันธ์
92.16
391.30
391.27
391.35
391.32
391.07
391.30
391.36
391.15
391.43
มีนาคม
391.97
391.28
391.08
391.18
391.12
390.92
391.18
391.30
.91.08
391.30
เมษายน
 391.79
 391.42
390.98 
 390.99
391.01 
390.77 
391.03 
391.20 
 391.06
391.08 
พฤษภาคม
 391.78
391.48 
390.94 
390.84 
390.92 
390.54 
391.13 
391.23 
391.09 
391.17 
มิถุนายน
 391.41
391.77 
390.60 
390.74 
390.64 
390.32 
390.21 
391.49 
391.43 
391.33 
กรกฎาคม
 390.85
391.82 
390.53 
390.55 
390.47 
390.28 
390.08 
391.52 
391.32 
391.23 
สิงหาคม
390.79
392.26
392.61
390.89
391.35
390.38
391.30
391.53
392.25
391.07
กันยายน
391.29
392.43
391.93
391.55
391.71
391.95
391.91
391.50
391.11
392.07
ตุลาคม
391.29
391.96
391.82
391.81
391.82
391.52
391.96
391.62
392.04
391.57
พฤศจิกายน
391.68
391.57
391.70
391.86
391.60
391.59
391.95
391.70
391.87
391.91
ธันวาคม
391.57
391.53
391.61
391.62
391.50
391.46
391.66
391.43
391.69
391.63

 

 

 

อ่านต่อหน้าต่อไป

 

กลับหน้าหลัก