กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ

  

ได้แก่

                                                                   กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านสันหนองเหนียว

                                                                 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3  ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552
                                                                  โดยการสนับสนุนจากสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา(ฝ่ายบริหารจัดการด้านประมง และประมงอำเภอ
                                                                  ในการดำเนินการฝึกอบรมแปรรูปสัตว์น้ำ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาจากโครงการกำจัดปลาชะโด
                                                                  ในกว๊านพะเยา และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่ม มีสมาชิก 26  ราย โดยมี น.ส.กานต์รวี ไก่งาม
                                                                  เป็นประธาน  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้แก่  ปลาสวรรค์  ปลาส้ม  ปลาฟัก

                                                                    กลุ่มปลาส้มกว๊านพะเยา

                                                                 ประกอบด้วย 12 กลุ่ม ตั้งอยู่ 176 หมู่ 4 บ้านสันเวียงใหม่ ต.บ้านสาง  ได้แก่
                                                                  กลุ่มปลาส้มสมศักดิ์-นงเยาว์, กลุ่มปลาส้มพ่อหลวงแสวง,กลุ่มปลาส้มรสเด็ด(เกษม-ต๋อย),
                                                                  กลุ่มปลาส้มจันทร์เพ็ญ,กลุ่มปลาส้มดาวเรือง,กลุ่มปลาส้มแม่ลัย,กลุ่มปลาส้มสายพิศ,
                                                                  กลุ่มปลาส้มสมจิต,กลุ่มปลาส้มนงคราญ,กลุ่มปลาส้มแสงฟั้น,กลุ่มปลาส้มแม่บัวแก้ว
                                                                  และกลุ่มปลาส้มกว๊านพะเยา มีจำนวนสมาชิกจำนวน 30 ราย โดยมีนางนงคราญ คำสุ เป็นประธาน

                                                                    กลุ่มปลาส้มทองปอน

                                                               ตั้งอยู่เลขที่ 40 หมู่ 3 บ้านสันเวียงใหม่ ต.บ้านสาง  ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 15 ราย
                                                                 มีนางทองปอน  จำรัส  เป็นประธาน

                                                                    กลุ่มปลาส้มศรีทน

                                                               ตั้งอยู่เลขที่ 69  หมู่ 4 บ้านสันเวียงใหม่ ต.บ้านสาง  ประกอบด้วยสมาชิก 12 ราย
 

 

กลับหน้าหลัก