รายงานจำนวนผู้ประกอบการ จำนวนฟาร์มและเนื้อที่เลี้ยง

ปีที่สำรวจ พ.ศ. : 2554

จังหวัด :

พะเยา

 

 

 

วันที่รายงาน :

3/6/2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้ประกอบการ(ราย)

จำนวนฟาร์ม

เนื้อที่เลี้ยงรวมทั้งหมด(ไร่)

เนื้อที่ฟาร์ม(ไร่)

รวมจังหวัด

5,184

5,335

5,320.17

62,523.61

อำเภอ

อำเภอภูกามยาว

287

289

345.5

2,055.91

อำเภอภูซาง

616

619

496.7887

5,551.26

จุน

934

1,005

898.815

9,746.40

เชียงคำ

723

729

687.64

9,911.77

เชียงม่วน

239

244

121.0625

1,387.73

ดอกคำใต้

1,329

1,375

1,581.17

28,189.33

ปง

239

242

181.1575

1,496.00

เมืองพะเยา

568

577

774.75

2,878.91

แม่ใจ

252

255

233.28

1,306.30

 

 

  กลับหน้าหลัก