รูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

 

รูปแบบ

ชนิดสัตว์น้ำ

ข้อดี

ข้อเสีย

1.  บ่อพลาสติก   
     ขนาด  3.5*6  เมตร

ปลาดุกบิ๊กอุย

     -  ใช้พื้นที่น้อย
     -  ใช้ในพื้นที่ที่กักเก็บน้ำไม่อยู่
     -  เฉพาะเพื่อนำมาบริโภคในครัวเรือน

     -  อาจเกิดรอยรั่ว
     -  ปลาโตช้าต้องทยอยจับ
     -  ต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสีย 

2.  บ่อซีเมนต์กลม  
      เส้นผ่าศูนย์กลาง  80  ซม. 
      สูง  50-60  ซม.

ปลาดุกบิ๊กอุย

     -  ใช้พื้นที่น้อย
     -  ดูแลรักษาง่าย
     -  เฉพาะเพื่อนำมาบริโภคในครัวเรือน

     -  ปลาโตช้าต้องทยอยจับ
     -  ต้องกำจัดฤทธิ์ปูนให้หมด
     -  เปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อย
     -  ต้องอยู่ในที่ร่ม  มีหลังคา
     -  ต้องฉาบผิวต้านในให้มัน

 

3.  บ่อซีเมนต์   
     ขนาดของบ่อขึ้นอยู่กับ
     วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ปลาดุกบิ๊กอุย
ปลาตะเพียนทอง
ปลาสวยงาม 
ฯลฯ

     -  เป็นบ่อเพาะพันธุ์  บ่ออนุบาล  บ่อเลี้ยงปลา
     -  ดูแลรักษาง่าย

     -  ต้นทุนสูง
     -  ต้องกำจัดฤทธิ์ปูนให้หมด
     -  ต้องฉาบผิวด้านในให้มัน  ลดการเสียดสีของลำตัวปลา
     -  ต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสีย


 

4.  บ่อดิน   
     ขนาดตั้งแต่  200  ตารางเมตร

ปลาตะเพียน
ปลานิล
ปลาสวาย
ปลาบิ๊กอุย
ปลาช่อน
ฯลฯ
 

     -  มีอาหารธรรมชาติ  ช่วยลดต้นทุนได้
     -  ปลาโตเร็ว

     -  ควรเป็นดินเหนียวหรือดินที่เก็บกักน้ำได้
     -
  pH  ของดินและน้ำควรมีค่าอยู่ระหว่าง 6.5-8.5
     -  ต้องหมั่นกำจัดวัชพืช
     -  ควรอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำได้สะดวก

5.  นาข้าว   
      ควรมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า  2  ไร่

ปลากินพืช 
ขนาด 5-7  ซม. 
ขึ้นไป

     -  ใช้ประโยชน์ของที่ดินได้เต็มที่
     -  ปลาจะช่วยเก็บกินวัชพืชในนาข้าว
     -  ปลาช่วยพรวนดินในนาทำให้ต้นข้าว
         เจริญงอกงาม
     -  ปลาช่วยกำจัดศัตรูของต้นข้าว

     -  ต้องเป็นพื้นที่นาที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ
         เขตชลประทาน  หรือเขตเกษตรน้ำฝน
     -  ต้องขุดคู  หรือขาวังรอบๆ  พื้นที่
     -  ปล่อยปลาลงเลี้ยงหลังจากปักดำข้าวกล้าแล้ว
         เป็นระยะไม่น้อยกว่า  7-10  วัน
     -  งดเว้นการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูข้าว
 

6.  กระชัง    

ปลานิล
ปลาแรด
ปลากะพงขาว
ปลากะรัง
ฯลฯ

     -  ผลผลิตต่อเนื้อที่สูง
     -  ใช้พื้นที่น้อย
     -  เลี้ยงปลาได้หนาแน่นพอสมควร

     -  น้ำต้องมีคุณภาพดี
     -  ห่างไกลโรงงานหรือแหล่งกำเนิดน้ำเสีย
     -  แหล่งน้ำควรมีความลึกพอสมควร
     -  ต้องระมัดระวังโรคระบาดปลา
     -  ต้องไม่วางกระชังกีดขวางการสัญจรทางน้ำ
     -  ต้องหมั่นดูแลทำความสะอาดกระชังให้น้ำถ่ายเท
        ได้สะดวก

7.  ร่องสวน

ปลากินพืช
ขนาด 5-7 ซม.
ขึ้นไป

     -  ใช้ประโยชน์ของที่ดินได้เต็มที่
     -  ของเสียของปลาช่วยเป็นปุ๋ยแก่พืช ผัก
        ต้นไม้ 

     -  หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่อาจมีผลต่อปลาที่เลี้ยง
     -  การจับหรือรวบรวมพันธุ์ปลาค่อนข้างลำบาก

 

กลับหน้าหลัก