สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ร่วม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เทศบาลตำบลบ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา                                ร่วมกันจัดพิธี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2554 ในวันที่ 13  กันยายน  2554   เวลา 10.30 น. 
ณ   ท่าเรือโบราณบ้านทุ่งกิ่ว   ต.บ้านตุ่น  อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา  โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา(นายนิมิตร วันไชยธนวงศ์)  
เป็นประธานในพิธี ในวันงานมีทั้งพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และการจัดกิจกรรมประกวดอาหารปรุงสุกจากปลาและกีฬามหาสนุก โดยทางเทศบาลตำบลบ้านตุ่น

ภาพพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

                 

                  

                  

                  

                  

ภาพกิจกรรมการประกวดอาหารปรุงสุกจากปลาและกีฬามหาสนุก(วิ่งผลัดปลาไหล,ทอดแหบก)

                  

                   

                   

                   

 


      

กลับหน้าหลัก