สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ร่วม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา อำเภอปงและอบต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา ร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์ สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2552  ในวันที่ 17  กันยายน  2552   เวลา 10.00 น.  ณ  บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแพะ หมู่ 5 ต.นาปรัง  อ.ปง จ.พะเยา  โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา(นายดำรงค์   อารีกิจ) เป็นประธานในพิธี ในงานนอกจากจะมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแล้ว ยังมีกิจกรรมแข่งขันการทำอาหารปรุงสุกจากปลานิล

ภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา

 

                                   

                                 

                                  

                                

 

ภาพกิจกรรมแข่งขันอาหารปรุงสุกจากปลานิล

                               

                            

 

กลับหน้าหลัก