สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร(ตรงข้ามสวนสมเด็จฯ) เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367

 
   
 
 

หน้าแรก

ประวัติสำนักงาน

โครงสร้างงการบริหาร

บุคลากรสำนักงาน

วิสัยทัศน์สำนักงาน

สถานที่ท่องเที่ยว

 

ข้อมูลด้านการประมง

ทะเบียนเกษตรกร

ทะเบียนแหล่งน้ำธรรมชาติ

สถิติ

ประมงอาสา

ข้อมูลอาญาติบัตร

Foodsefty

ที่รักษาพืชพันธุ์การประมง

ที่อนุญาตการประมง

ฐานข้อมูลด้านการประมงพิจิตร

 

ข้อมูลและแผน

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

PMQA สำนักงาน

GPP สำนักงาน

ควบคุมภายใน

แผนป้องกันและปราบปราม

จัดซื้อจัดจ้าง

 

พรบ. การประมง

เว็บกรมประมง

เว็บเพื่อนบ้าน

เว็บจังหวัดพิจิตร

รับเรื่องร้องเรียน Email

fpo-phichit@dof.in.th

โทรศัพท์ 056-611126

 

 

   

 

กินปลาปลอดสารพิษ   ชีวิตจะยืนยาว

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางที่จัดซื้อจัดจ้าง (รายละเอียด)

ข่าวประชาสัมพันธ

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน(รายละเอียด)

ขอเชิญบุคคลเข้ารับสมัครเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด (รายละเอียด)

ภาพกิจกรรมของสำนักงาน

สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตรปล่อยพันธ์สัตว์

น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารีในโอกาศฉลองพระชนนมายุ 5 รอบ

(รายละเอียด)

 

สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตรปล่อยพันธ์สัตว์

น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศวันคล้ายวัน

ราชาภิเษก (รายละเอียด)

 

สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตรปล่อยพันธ์สัตว์

น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล (รายละเอียด)

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมงจังหวัดพิจิตร
การเลี้ยงปลา
การเลี้ยงปลาสวยงาม
 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ

สัตว์น้ำประจำจังหวัดพิจิตร

 
 
f