แผน/ผลการปฏิบัติงาน

ความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจเวปไซต์นี้
 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ร่วมกันทิ้งซั้งกอปากน้ำปราณบุรี PDF พิมพ์ อีเมล

นายจิตจรูญ ตันติวาลา ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการทิ้งซั้งกอของกลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ้งการทิ้งซั้งกอครั้งนี้กลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองปราณช่วยกันจัดทำและได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากส่วนราชการหลายหน่วยงานและจากกลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองปราณเอง ซั้งกอดังกล่าวถูกทิ้งบริเวณหน้าชายทะเลปากน้ำปราณ อำเเภอปราณบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมคณะกรรมการพหุพาคีแก้ไขความเดือดร้อนฯ และพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการด้านการประมงในพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก PDF พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลาประมาณ 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 (ห้องเกาะหลัก) ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายสมมิตร ศิลป์ประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพประมง (พหุพาคี) และการพิจารณาบริหารจัดการด้านการประมงในพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก การประชุมประกอบด้วย นายรังสรรค์ ฉายากุล ที่ปรึกษาด้านการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งชาวประมง นายจิตจรูญ ตันติวาลา ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่) อ.สามร้อยยอด PDF พิมพ์ อีเมล

นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) วันที่ 27 มีนาคม 2555 เวลาประมาณ 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านพุใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายจิตจรูญ ตักติวาลา ประมงจังหวัดประจวบคีรีขีนธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันจัดคลินิกประมงและมีการแจกพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 100,000 ตัว

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการพระดาบสสัญจร PDF พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2555 เวลาประมาณ 10.00 น. พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 71 ณ ศูนย์วัฒนธรรมตำบลไร่เก่า ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยม่ีกิจกรรมต่างๆ เช่น การมอบถุงพระราชทาน กิจกรรมเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรต่างๆ มีการมอบพันธุ์สัตว์น้ำแก้ชุมชน โดยนายจิตจรูญ ตันติวาลา ประมงจังหวัดประจวบคีรีขีนธ์เป็นผู้มอบแก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า จำนวน 100,000 ตัว

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5 ประชุมปรึกษาหารือแนวนโยบายการปฏิบัติงาน PDF พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 นายวิจักร อากัปกริยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 5 ได้มาประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้หารือซักซ้อมและให้แนวนโยบายการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เกี่ยวกับแผน/แนวทางการตรวจราชการ และได้ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ที่ฟาร์มนายเดชา บรรลือเดช หมู่ 2 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขีนธ์

อ่านเพิ่มเติม...
 
อบรมโครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทยปีงบประมาณ 2555 PDF พิมพ์ อีเมล

สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทยปีงบประมาณ 2555 หลักสูตร เจ้าหน้าที่องค์กรท้องถิ่นเพื่อการจัดการประมงทะเล เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2555 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายลิขิต บุญสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมงานตามมาตราการปิดอ่าวจังหวัดชุมพร PDF พิมพ์ อีเมล

กลุ่มชาวประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเขตอำเภอบางสะพานและอำเภอบางสะพานน้อย เข้าร่วมงานรณรงค์ปิดอ่าว ปี 2555 ที่จังหวัดชุมพร โดยนายธรรมรัต  หวั่นหลี ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ รอง ผวจ.ชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมประมงจังหวัดชุมพร ชาวประมง กลุ่มอนุรักษ์ และชาวบ้าน  บริเวณที่ท่าเทียบเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร  มีผู้ร่วมงานกว่า 1,000 คน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

อ่านเพิ่มเติม...
 
มาตรการปิดอ่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล

นายสมมิตร  ศิลป์ประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีมาตราการปิดอ่าวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดงานรณรงค์ตามมาตรการปิดอ่าว 3 จังหวัดอ่าวไทยประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี การรณรงค์ครั้งนี้ประกอบด้วยทุกภาคส่วน จากหน่วยงานในสังกัดกรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวไทยตอนใน ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลภาคใต้ตอนบน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันเดินรณรงค์ประกอบด้วย นักเรียน ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป และชาวประมงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และร่วมกันปล่อยพันธ์กุ้งทะเลบริเวณชายหาดหน้าศาลเจ้าอ่าวประจวบฯ จำนวน 1,000,000 ตัวคืนสู่ธรรมชาติ เวลาประมาณ 10.00 น. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 

ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาส

เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายมนูญ ตันติกุล

นายมนูญ  ตันติกุล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ปรับปรุงวันที่ 24 มิ.ย. 54
211822
วันนี้วันนี้99
วานนี้วานนี้182
ทั้งสัปดาห์ทั้งสัปดาห์281
ทั้งเดือนทั้งเดือน99
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด211822