แผน/ผลการปฏิบัติงาน

ความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจเวปไซต์นี้
 การประชุมรับฟังความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง PDF พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคง ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง เพื่อทราบถึงความเป็นมา กรอบแนวคิด วิธีการปฏิบัติ ผลที่ได้รับ และผลกระทบ ทั้งด้านการประมง การท่องเที่ยว และความต้องการและการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทางทะเลและชายฝั่ง และสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 40 คน จากหลายภาคส่วน อาทิภาครัฐทั้งส่วนกลางและภูมิภาคที่มีส่วนเกี่ยวข้อง องค์บริหารส่วนท้องถิ่น ตัวแทนชาวประมง การท่องเที่ยว กลุ่มอนุรักษ์ ณ สำนักงานโครงการจัดการโดยชุมชนอ่าวบางสะพาน ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
เข้าพรรษา สร้างบ้านปลา รักษ์หน้าบ้านทิ้งซั้งกอที่บ้านหนองเสม็ด PDF พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2554 ชาวประมงบ้านหนองเสม็ด อำเภอบางสะพานน้อย ร่วมใจกันสร้างบ้านปลา โดยทิ้งซั้งกอ จำนวน 100 ต้น เพื่อเป็นที่หลบภัย หาอาหาร และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนของสัตว์ทะเล ทั้งที่เกิดเองในธรรมชาติและจากการเพาะพันธุ์ของกลุ่มประมง โดยเฉพาะลูกปูจากธนาคารปูม้าของชุมชน ซึ่งชาวประมงจะจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นทุกปี ส่วนในปีนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
อบต.หนองตาแต้มสนับสนุนยุวเกษตรกร PDF พิมพ์ อีเมล

นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม และสำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มยุวเกษตรกรในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 เพื่อสร้างบุคลากรในภาคการเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มยุวเกษตรมีความรู้ และฝึกปฏิบัติด้านการเพาะเลี้ยงปลา ให้รู้จักทำงานเป็นทีม ณ โรงเรียนชลประทานปราณบุรี และโรงเรียนบ้านหนองตาเมือง ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้มสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรม และจัดซื้อปัจจัยการผลิตมอบให้โรงเรียนประกอบด้วยพันธ์ปลานิลจิตรลดา 3 แห่งละ 10,000 ตัว อาหารปลาแห่งละ 20 กระสอบ

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวด้านประมง PDF พิมพ์ อีเมล

สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบปัจจัยการผลิตประกอบด้วยพันธ์ปลานิลจิตรลดา 3 ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ประจำปี 2554 รายละ 2,500 ตัว เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน จำนวน 10 ราย ณ กลุ่มแม่บ้านขวัญลดาร่วมใจ (เขาราง) ม.9 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตกรรุ่นใหม่ด้านประมง PDF พิมพ์ อีเมล

สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบปัจจัยการผลิตประกอบด้วยพันธ์ปลานิลจิตรลดา 3 ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างและพัมนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 2554 รายละ 1,500 ตัว เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน จำนวน 32 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอทับสะแก และที่ว่าการอำเภอบางสะพานน้อย

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ปล่อยกบนาคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานประมงอำเภอสามร้อยยอด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด และประชาชนทั่วไปร่วมกันปล่อยกบนาเพิ่มเติมบริเวณบึงบัว อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 น. จำนวนประมาณ 15,000 ตัว

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ปล่อยกบนาคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ PDF พิมพ์ อีเมล

วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 เวลาประมาณ 09.00 น. นายนพดล ภูวพานิช ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางเรณู ว่องส่งสาร ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล นายอำเภอสามร้อยยอด พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชนทั่วไป กลุ่มอนุรักษ์ทุ่งสามร้อยยอด อบต.ไร่เก่า ร่วมกันปล่อยลูกพันธ์กบนาคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติตามโครงการกรมประมง ณ บริเวณบึงบังทุ่งสามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 40,000 ตัว

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
รณรงค์มาตรการปิดอ่าว จ.ประจวบฯ PDF พิมพ์ อีเมล

นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการเปิดพิธีรณรงค์สนับสนุน มาตรการปิดอ่าวของจังจังหวัดประจวบฯ โดยมีนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบอาชีพทางด้านการประมงทะเลในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ร่วมกันเดินรณรงค์รอบอำเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำร่วมกัน ณ ศาลเจ้า ชายทะเล เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกัน และปราบปรามประมงทะเลอ่าวย้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันจัดงานขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายมนูญ ตันติกุล

นายมนูญ  ตันติกุล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ปรับปรุงวันที่ 24 มิ.ย. 54
273273
วันนี้วันนี้11
วานนี้วานนี้59
ทั้งสัปดาห์ทั้งสัปดาห์11
ทั้งเดือนทั้งเดือน1312
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด273273