แผน/ผลการปฏิบัติงาน

ความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจเวปไซต์นี้
 อบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทะเล PDF พิมพ์ อีเมล

นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดพิธีอบรมโครงการอาสาสมัคร อนุรักษ์ทะเล เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน โดยสำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้ประกอบอาชีพทางด้านประมงทะเลของอำเภอเมืองและ อำเภอกุยบุรี

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะกรรมการตรวจประเมินเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล

นายนพดล ภุวพานิช ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร ดีเด่นแห่งชาติ 53/54 จากกรมประมง ที่สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำสามร้อย-ปราณบุรี จำกัด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ส่งชื่อนายเดชา บรรลือเดช เข้าร่วมการประเมินสาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ในวันที่ 13 มกราคม 2554 เวลาประมาณ 9.30 น.

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ PDF พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดพิธีงานคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ ที่โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด หมู่ 6 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในงานประกอบด้วยหน่วยงานราชการทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในจังหวัดประจวบฯ โดยสำนักงานประมงจังหวัดประจวบฯ ได้จัดคลินิกประมงบริการเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ปล่อยพันธุ์ปลาโรงเรียนใกล้เคียงและแจกจ่ายแก่เกษตรกร ประมาณ 100,000 ตัว

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวัน 5 ธันวาคม PDF พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553 นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง นักเรียน และบุคคลทั่วไป ร่วมกันปล่อยสัตว์น้ำ 1,200,000 ตัว บริเวณชายหาดหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนโดยประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

อ่านเพิ่มเติม...
 
อบรมการจัดทำโป๊ะเชือก PDF พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2553 เจ้าหน้าที่จาก Seafdec และกรมประมง ประชุมชี้แจงชาวประมงเขตพื้นที่ โครงการจัดการประมงโดยชุมชนอ่าวบางสะพาน จำนวน 90 ราย โครงการโป๊ะ(setnet) เพื่อทำความเข้าใจกรอบการทำงานและขั้นตอนการติดตั้งเครื่องมือโป๊ะเชือก ซึ่งเป็นโครงการที่กรมประมงและ Seafdec สนับสนุนงบประมาณและความรู้ทางวิชาการแก่ชาวประมง

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายมนูญ ตันติกุล

นายมนูญ  ตันติกุล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ปรับปรุงวันที่ 24 มิ.ย. 54
273273
วันนี้วันนี้11
วานนี้วานนี้59
ทั้งสัปดาห์ทั้งสัปดาห์11
ทั้งเดือนทั้งเดือน1312
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด273273