แผน/ผลการปฏิบัติงาน

ความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจเวปไซต์นี้
 โครงการพระดาบสสัญจร PDF พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2555 เวลาประมาณ 10.00 น. พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 71 ณ ศูนย์วัฒนธรรมตำบลไร่เก่า ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยม่ีกิจกรรมต่างๆ เช่น การมอบถุงพระราชทาน กิจกรรมเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรต่างๆ มีการมอบพันธุ์สัตว์น้ำแก้ชุมชน โดยนายจิตจรูญ ตันติวาลา ประมงจังหวัดประจวบคีรีขีนธ์เป็นผู้มอบแก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า จำนวน 100,000 ตัว

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5 ประชุมปรึกษาหารือแนวนโยบายการปฏิบัติงาน PDF พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 นายวิจักร อากัปกริยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 5 ได้มาประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้หารือซักซ้อมและให้แนวนโยบายการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เกี่ยวกับแผน/แนวทางการตรวจราชการ และได้ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ที่ฟาร์มนายเดชา บรรลือเดช หมู่ 2 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขีนธ์

อ่านเพิ่มเติม...
 
อบรมโครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทยปีงบประมาณ 2555 PDF พิมพ์ อีเมล

สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทยปีงบประมาณ 2555 หลักสูตร เจ้าหน้าที่องค์กรท้องถิ่นเพื่อการจัดการประมงทะเล เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2555 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายลิขิต บุญสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมงานตามมาตราการปิดอ่าวจังหวัดชุมพร PDF พิมพ์ อีเมล

กลุ่มชาวประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเขตอำเภอบางสะพานและอำเภอบางสะพานน้อย เข้าร่วมงานรณรงค์ปิดอ่าว ปี 2555 ที่จังหวัดชุมพร โดยนายธรรมรัต  หวั่นหลี ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ รอง ผวจ.ชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมประมงจังหวัดชุมพร ชาวประมง กลุ่มอนุรักษ์ และชาวบ้าน  บริเวณที่ท่าเทียบเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร  มีผู้ร่วมงานกว่า 1,000 คน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

อ่านเพิ่มเติม...
 
มาตรการปิดอ่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล

นายสมมิตร  ศิลป์ประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีมาตราการปิดอ่าวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดงานรณรงค์ตามมาตรการปิดอ่าว 3 จังหวัดอ่าวไทยประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี การรณรงค์ครั้งนี้ประกอบด้วยทุกภาคส่วน จากหน่วยงานในสังกัดกรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวไทยตอนใน ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลภาคใต้ตอนบน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันเดินรณรงค์ประกอบด้วย นักเรียน ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป และชาวประมงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และร่วมกันปล่อยพันธ์กุ้งทะเลบริเวณชายหาดหน้าศาลเจ้าอ่าวประจวบฯ จำนวน 1,000,000 ตัวคืนสู่ธรรมชาติ เวลาประมาณ 10.00 น. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 5 ธ.ค. 54 PDF พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 54 นายนพดล ภูวพานิช ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค. 2554 ประกอบด้วยกิจกรรม ทำบุญตักบาตร พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จัดนิทรรศการ จุดเทียนชัยถวายพระพร บริเวณศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และทำพิธีปล่อยพันธุ์น้ำ สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธืร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ โดยนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในการการปล่อย ร่วมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ร่วมกันปล่อยสัตว์น้ำบริเวณชายทะเลหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนประมาณ 2,000,000 ตัว

อ่านเพิ่มเติม...
 
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบางสะพานน้อย PDF พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ณ สำนักงานโครงการจัดการประมงโดยชุมชนอ่าวบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัว” เดินทางมาตรวจเยี่ยมบ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 10 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บ้านหนองเสม็ดเป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นและจุดแข็งในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรโดยชุมชน ชาวประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการประมง สวนมะพร้าว และสวนยางพารา ตามลำดับ มีศูนย์เรียนรู้ด้านบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล เช่น ธนาคารปูม้า ศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตร ปศุสัตว์ และประมงน้ำจืด เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต่อต้านยาเสพติด มีกฎชุมชนที่เข้มแข็ง เช่น มีการห้ามทำการประมงโดยลอปปูโดยเด็ดขาดเนื่องจากชุมชนเห็นถึงขนาดของปูที่จับได้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณปูในแหล่งทำการประมงของชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...
 
การรับรางวัลประกวดสำนักงานประมงจังหวัดดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2554 PDF พิมพ์ อีเมล

นายนพดล  ภูวพานิช ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้แทนเข้ารับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท จากนายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานวันสถาปนากรมประมง ประจำปี 2554  เมื่อวันที่ 21 กันยายน ณ ห้องอานนท์ กรมประมง ตามนโยบายกรมประมงให้จัดประกวดสำนักงานประมงจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสำนักงานประมงจังหวัดให้เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพสูง มีผลงานพัฒนาด้านประมงเป็นที่ประจักษ์ และเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องยั่งยืน จึงให้มีการคัดเลือกสำนักงานประมงจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2554

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายมนูญ ตันติกุล

นายมนูญ  ตันติกุล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ปรับปรุงวันที่ 24 มิ.ย. 54
273273
วันนี้วันนี้11
วานนี้วานนี้59
ทั้งสัปดาห์ทั้งสัปดาห์11
ทั้งเดือนทั้งเดือน1312
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด273273