แผน/ผลการปฏิบัติงาน

ความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจเวปไซต์นี้
 จัดซื้อจัดจ้าง PDF พิมพ์ อีเมล

- ประจำปีงบประมาณ 25ุ60

ประจำปีงบประมาณ 2559

- ประจำปีงบประมาณ 2558

- ปiระจำปีงบประมาณ 2557

- ประจำปีงบประมาณ 2556

ประจำปีงบประมาณ 2555

ประจำปีงบประมาณ 2554

ประจำปีงบประมาณ 2553

ประจำปีงบประมาณ 2552

 

ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายมนูญ ตันติกุล

นายมนูญ  ตันติกุล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ปรับปรุงวันที่ 24 มิ.ย. 54
269004
วันนี้วันนี้11
วานนี้วานนี้68
ทั้งสัปดาห์ทั้งสัปดาห์376
ทั้งเดือนทั้งเดือน1184
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด269004