แผน/ผลการปฏิบัติงาน

ความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจเวปไซต์นี้
 จัดซื้อจัดจ้าง PDF พิมพ์ อีเมล

- ประจำปีงบประมาณ 25ุ60

ประจำปีงบประมาณ 2559

- ประจำปีงบประมาณ 2558

- ปiระจำปีงบประมาณ 2557

- ประจำปีงบประมาณ 2556

ประจำปีงบประมาณ 2555

ประจำปีงบประมาณ 2554

ประจำปีงบประมาณ 2553

ประจำปีงบประมาณ 2552

 

ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายมนูญ ตันติกุล

นายมนูญ  ตันติกุล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ปรับปรุงวันที่ 24 มิ.ย. 54
265483
วันนี้วันนี้29
วานนี้วานนี้68
ทั้งสัปดาห์ทั้งสัปดาห์29
ทั้งเดือนทั้งเดือน1621
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด265483