แผน/ผลการปฏิบัติงาน

ความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจเวปไซต์นี้
 ประวัติสำนักงาน PDF พิมพ์ อีเมล

สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหน่วยงานราชการบริหารวฃส่วนภูมิภาค ตั้งขึ้นในช่วงก่อน ปี พ.ศ.2491 เดิมตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปี พ.ศ.2533 ได้ย้ายมาเช่าอาคาร ที่บริเวณ ซอยโรงพยาบาล ถนนสละชีพ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบฯ เมื่อปี พ.ศ.2536 กรมประมงได้อนุมัติงบ ประมาณ จำนวนเงิน 6,700,000 บาท ก่อสร้างสำนักงานประมงจังหวัดที่บริเวณ ถนนสวนสน ตำบลประจวบ อำเภอเมืองประจวบฯ ภายในบริเวณประกอบไปด้วย อาคารสำนักงาน อาคารตลาดกลางซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ อาคารสถานีวิทยุชายฝั่ง ก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ.2538 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาวดี ทรงเสด็จเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2538 โดยมี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี อธิบดีกรมประมงขณะนั้น ผู้ว่า จังหวัด ข้าราชการกรมประมง ข้าราชการใน จังหวัด อำเภอ และกลุ่มมวลชนต่างๆ เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย

 


 

ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายมนูญ ตันติกุล

นายมนูญ  ตันติกุล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ปรับปรุงวันที่ 24 มิ.ย. 54
273238
วันนี้วันนี้35
วานนี้วานนี้59
ทั้งสัปดาห์ทั้งสัปดาห์417
ทั้งเดือนทั้งเดือน1277
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด273238