แผน/ผลการปฏิบัติงาน

ความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจเวปไซต์นี้
 อัตรากำลัง PDF พิมพ์ อีเมล

นายมนูญ  ตันติกุล ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทร.08-1956-0659 Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

โทร.0-3260-2010 โทรสาร.0-3260-3608

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางวินิจ ปริตรวดี ประมงอำเภอปฏิบัติหน้าที่่หัวหน้าฝ่ายฯ

โทร.08-9179-1123

นางนัทธมน แสงประดับ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร.08-9804-8568

นายณัฐพสิษฐ์ ฉายตะวัน พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1

โทร.08-7166-4311

นายจรูญ ภู่ทอง พนักงานขับรถ

โทร.08-6164-3234

นางดาลานี เกตุลา คนงานประมง(ช่วยราชการ)

โทร.

น.ส.อรวรรณ ปานสังข์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

โทร.08-9520-8625

ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

นายอนุรักษ์ กิจเพิ่มเกียรติ หัวหน้าฝ่ายฯ

โทร.08-6606-2095 Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นายมานพ หนูสอน เจ้าพนักงานประมงอาวุโส

โทร.08-9918-6672

นายสุริยา พันธ์แก้ว เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

โทร.08-6975-0513

นางมณฑิกา เอมโอษฐ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

โทร.08-1941-7282

ฝ่ายบริหารจัดการด้านการประมง

นายลิขิต บุญสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายฯ

โทร.08-7164-6376 Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางภัสรมนต์ ขุนสิริยะ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

โทร.08-1857-5498

น.ส.ธนาธรณ์ มังสังข์ นักวิชาการประมง

โทร.08-7068-8755

นายสุภณัฐ ฉิมพาลี นักวิชาการประมง

โทร.08-6361-3291

สำนักงานประมงอำเภอเมือง

นายสว่าง ช้างนะ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปรักษาราชการแทนประมงอำเภอ

โทร.08-6905-1615

นางนิตยา รักษาราษฎร์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

โทร.08-1526-6851

สำนักงานประมงอำเภอกุยบุรี

นางนริสา หนูสอน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานรักษาราชการแทนประมงอำเภอ

โทร.08-9165-2946

สำนักงานประมงอำเภอหัวหิน โทร.0-3251-6256

นายไพฑูล จันทร์ทอง ประมงอำเภอ

โทร.08-1514-5042

สำนักงานประมงอำเภอปราณบุรี โทร.0-3262-2025

นายประสิทธิ์ ศักดิ์ใหญ่ ประมงอำเภอ

โทร.08-1293-8238

สำนักงานประมงอำเภอสามร้อยยอด โทร.0-3268-4225

นายยุทธพล ศรีขิริยะกุล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ประมงอำเภอ

โทร.08-1434-3057

สำนักงานประมงอำเภอทับสะแก โทร.0-3267-1721

นายภาราดร สายน้ำเขียว ประมงอำเภอ

โทร.08-7396-1533

น.ส.ทิพวรรณ เสาว์จันทร์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

โทร.08-7308-3865

สำนักงานประมงอำเภอบางสะพาน โทร.0-3269-1184

นายบุญรอด จันทร์ทับ ประมงอำเภอ

โทร.08-1736-6707

นายสมนึก โหยบคาน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

โทร.08-4552-1989

สำนักงานประมงอำเภอบางสะพานน้อย โทร.0-3269-9425

นายอำนาจ ฟักเถื่อน ประมงอำเภอ

โทร.08-1006-2816

นายวิไชย ไชยแก้ว เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

โทร.08-6782-4620

 

ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายมนูญ ตันติกุล

นายมนูญ  ตันติกุล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ปรับปรุงวันที่ 24 มิ.ย. 54
273238
วันนี้วันนี้35
วานนี้วานนี้59
ทั้งสัปดาห์ทั้งสัปดาห์417
ทั้งเดือนทั้งเดือน1277
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด273238