แผน/ผลการปฏิบัติงาน

ความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจเวปไซต์นี้
 อบรมโครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทยปีงบประมาณ 2555 PDF พิมพ์ อีเมล

สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทยปีงบประมาณ 2555 หลักสูตร เจ้าหน้าที่องค์กรท้องถิ่นเพื่อการจัดการประมงทะเล เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2555 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายลิขิต บุญสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

 

 

 

 

ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายมนูญ ตันติกุล

นายมนูญ  ตันติกุล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ปรับปรุงวันที่ 24 มิ.ย. 54
273273
วันนี้วันนี้11
วานนี้วานนี้59
ทั้งสัปดาห์ทั้งสัปดาห์11
ทั้งเดือนทั้งเดือน1312
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด273273