แผน/ผลการปฏิบัติงาน

ความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจเวปไซต์นี้
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5 ประชุมปรึกษาหารือแนวนโยบายการปฏิบัติงาน PDF พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 นายวิจักร อากัปกริยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 5 ได้มาประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้หารือซักซ้อมและให้แนวนโยบายการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เกี่ยวกับแผน/แนวทางการตรวจราชการ และได้ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ที่ฟาร์มนายเดชา บรรลือเดช หมู่ 2 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขีนธ์

 

 

 

 

 

 


 

ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายมนูญ ตันติกุล

นายมนูญ  ตันติกุล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ปรับปรุงวันที่ 24 มิ.ย. 54
269105
วันนี้วันนี้3
วานนี้วานนี้49
ทั้งสัปดาห์ทั้งสัปดาห์3
ทั้งเดือนทั้งเดือน1285
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด269105