แผน/ผลการปฏิบัติงาน

ความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจเวปไซต์นี้
 การประชุมคณะกรรมการพหุพาคีแก้ไขความเดือดร้อนฯ และพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการด้านการประมงในพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก PDF พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลาประมาณ 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 (ห้องเกาะหลัก) ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายสมมิตร ศิลป์ประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพประมง (พหุพาคี) และการพิจารณาบริหารจัดการด้านการประมงในพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก การประชุมประกอบด้วย นายรังสรรค์ ฉายากุล ที่ปรึกษาด้านการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งชาวประมง นายจิตจรูญ ตันติวาลา ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเล คณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯ ชาวประมงในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันประชุมแก้ไขความเดือดร้อนชาวประมงและการพิจารณาบริหารจัดการด้านการประมงในพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก ซึ่งในการประชุมมีการเห็นชอบในหลักการบริหารในพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก แต่มีข้อที่ต่่อพิจารณาบางข้อที่คณะกรรมการเสนอและนำเข้าในการประชุมในระดับกรมประมงอีกต่อไป

 

 

 

 

 

ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายมนูญ ตันติกุล

นายมนูญ  ตันติกุล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ปรับปรุงวันที่ 24 มิ.ย. 54
273273
วันนี้วันนี้11
วานนี้วานนี้59
ทั้งสัปดาห์ทั้งสัปดาห์11
ทั้งเดือนทั้งเดือน1312
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด273273