ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 5 ธ.ค. 54 พิมพ์

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 54 นายนพดล ภูวพานิช ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค. 2554 ประกอบด้วยกิจกรรม ทำบุญตักบาตร พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จัดนิทรรศการ จุดเทียนชัยถวายพระพร บริเวณศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และทำพิธีปล่อยพันธุ์น้ำ สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธืร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ โดยนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในการการปล่อย ร่วมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ร่วมกันปล่อยสัตว์น้ำบริเวณชายทะเลหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนประมาณ 2,000,000 ตัว