Home อื่นๆ การเลี้ยงจรเข้

การเลี้ยงจรเข้

อีเมล พิมพ์ PDF
 จระเข้เป็นสัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลื้อยคลานที่ครั้งหนึ่งในอดีตเคยมีปริมาณมากมายตามแหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศไทย แต่ปัจจุบันนี้จระเข้ ประสบภาวะถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ เนื่องจากความต้องการบริโภคของมนุษย์อันมีต่อหนังและเนื้อจระเข้ ทวีปริมาณมากขึ้นประกอบกับสภาพ ความเป็นอยู่และแหล่งอาศัยหากินในธรรมชาติถูกทำลายด้วยการรุกล้ำของมนุษย์ ดังนั้นเราจึงพบเห็นเพียงจระเข้ที่เกิดหรืออยู่ในที่เพาะเลี้ยงเท่านั้นซึ่ง ก็คือหน ทางเดียวที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรจระเข้เอาไว้ได้ อีกทั้งยังเป็นจรรโลงธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์เพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจขึ้นมาเช่นนี้แล้ว ข้อมูลด้าน ชีววิทยา การสืบพันธุ์ การฟักไข่ การอนุบาล การเลี้ยง การขุน การดูแลรักษาโรค การควบคุมการทำฟาร์ม และการตลาดจึงเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ และสนใจประกอบการตัดสินใจดำเนินกิจการเลี้ยงจระเข้ต่อไป ศึกษาเพิ่มเติม
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ประมงจังหวัดระนองนายอนิรุท  คีรีนะ
ประมงจังหวัดระนอง

เข้าระบบ

คุณเข้ามาลำดับที่
Free Web Site Counter  

แบบสำรวจ

สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ควรปรับปรุงในด้านได
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ข้อมูลระเบียบที่เกี่ยวข้อง