วัน จันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา น.

ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน

IP : 54.156.82.247
 

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 
ประมงจังหวัดสกลนคร

ว่าที่ ร.ท.สมพร กุลบุญ
ประมงจังหวัดสกลนคร
 
 
 
งานข้อมูลข่าวสารสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร
1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร.0-4271-3664 โทรสาร 0-4273-0470 E-mail sakon_fpo@hotmail.com