.. .... ... ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร